Hlavní obsah

bored [bɔːd]

Přídavné jméno

  • nudící se, with/by sth znuděný, otrávený čímI'm getting bored with this.Začíná mě to nudit.be borednudit se

Vyskytuje se v

mind: být šíleně znuděnýbe bored out of one's mind

bored: nudit sebe bored

deep: hlubinné vrtánítech. deep boring

rifle: malorážkasmall-bore rifle

may: Možná, že cvičení je nudné, ale ...Exercising may be boring but ...

might: Možná že je nudný, ale je chytrý.He might be boring, but he's clever.

nudit: nudit koho k smrtihovor. bore the pants off someone, bore sb to tears

nudit se: začít se nuditget bored

nuda: Je s ním strašná nuda.He is such a bore.

unuděný: unuděný k smrtibored to death

bore: nudit koho k smrtibore sb to tears