Hlavní obsah

im

Předložka + člen

Vyskytuje se v

Adamskostüm: v Adamově rouše, nahýim Adamskostüm

all: celkově (vzato), v celku, z celkového pohledualles in allem

allgemein: (vše)obecně (vzato)im Allgemeinen

Anbetracht: s ohledem, se zřetelem na coin Anbetracht etw. Gen

Angriff: zahájit co, pustit se do čeho do práce ap.etw. Akk in Angriff nehmen

Anspruch: použít, využít koho/coj-n/etw. in Anspruch nehmen

Anzug: blížit se, přicházet bouřka, nepřítel ap.im Anzug sein

Apfel: kousnout do kyselého jablkain den sauren Apfel beißen

April: vyvést koho aprílemj-n in den April schicken

Arbeit: pracovat na čem, mít rozdělané co o řemeslníkovi ap.etw. Akk in Arbeit haben

Arsch: lézt komu do prdelej-m in den Arsch kriechen

Atem: nedat komu vydechnoutj-n in Atem halten

Atemzug: hned natoim nächsten Atemzug

aufgehen: komu se otevírá kudla v kapsej-m geht das Messer in der Tasche auf

Aufwasch: najednou, jedním vrzem, narázin einem Aufwasch

Auge: mít v úmyslu, zamýšlet coetw. Akk im Auge haben

Augenblick: momentálně, teďim Augenblick

bar: v hotovostiin bar

Bart: bručet si co pod vousyetw. Akk in seinen Bart (hinein)brummen

Bedarfsfall: v případě/pro případ potřebyfür den Bedarfsfall/im Bedarfsfall(e)

Bein: vzít nohy na ramenadie Beine in die Hand nehmen

Benehmen: dohodnout se s kýmsich mit j-m ins Benehmen setzen

Bereich: být v mezích možnostíim Bereich des Möglichen liegen

Beschlag: zabrat (si) koho/co jen pro sebej-n/etw. in Beschlag nehmen

Bewegung: dát se do pohybu, (po)hnout se situace, vyšetřování ap.in Bewegung kommen

Bezug: s ohledem, se zřetelem na koho/co, co se týká koho/čehoin Bezug auf j-n/etw.

Bild: být v obraze o čemüber etw. Akk im Bild(e) sein

Blaue: do větruins Blaue (hinein)

Blei: mít nohy jako z olovaBlei in den Gliedern haben

bleiben: komu (pořád) znít v ušíchj-m im Ohr bleiben

Blickfeld: obrátit pozornost na koho/coj-n/etw. ins Blickfeld rücken

Blut: mít (v žilách) modrou krev aristokratický původblaues Blut in den Adern haben

Bockshorn: (ne)nechat se vehnat do úzkých, (ne)nechat si nahnat strachsich (nicht) ins Bockshorn jagen lassen

Boot: Všichni jsme na jedné lodi.Wir sitzen alle im selben/in einem Boot.

böse: ve zlém, ve špatné náladě se rozejít ap.im Bösen

braten: smažit se/péci se na slunciin der Sonne braten

Breite: tloustnout, přibíratin die Breite gehen

bringen: vypátrat, vyzkoumat coetw. Akk in Erfahrung bringen

Bruch: rozpadnout se, rozbít se vztah, talíř ap.in die Brüche gehen

Bruchteil: ve zlomku sekundy ve chvilceim Bruchteil einer Sekunde

Brust: bít se v prsa naparovat sesich in die Brust werfen

Bund: být spolčený s kýmmit j-m im Bunde sein

Butter: Všechno (je) v pořádku., Všechno jde jako po másle.(Es ist) Alles in Butter.

Chef: mít hlavní slovo, být šéfChef im Ring sein

Dorn: být komu trnem v okuj-m ein Dorn im Auge sein

Druck: být ve stresu, být pod tlakemin/im Druck sein

dunkel: tápat (v temnotách)im Dunkeln tappen

Eifer: v zápalu bojeim Eifer des Gefechts

Eimer: být v kýblu/v hajzluim Eimer sein

ein, eine, ein: v jednom kusein einem fort

eingehen: vejít/vstoupit do análůin die Annalen eingehen

Elefant: chovat se jako slon v porcelánusich wie ein Elefant im Porzellanladen benehmen

Empfang: přijmout coetw. Akk in Empfang nehmen

Enge: dostat se do úzkýchin die Enge geraten

Engel: vidět všechny svaté, slyšet zpívat andělíčkydie Engel im Himmel singen hören

entflammen: vzplanout láskou ke komuin Liebe zu j-m entflammen

Erfüllung: splnit se, vyplnit se, naplnit se sen ap.in Erfüllung gehen

Ermangelung: pro nedostatek, při absenci koho/čehoin Ermangelung etw. Gen, von j-m/etw.

erst(er,e,es): v první řaděin erster Linie

ersticken: topit se v penězíchin Geld ersticken

etwa: zhruba, všeobecně, docelain etwa

Fabel: patřit do říše pohádekins Reich der Fabel gehören

fahren: projet kým až do morku kostí strach ap.j-m in die Beine fahren

Fahrt: být v ráži v dobré náladěin Fahrt sein

Fall: pro případ, že..., v případě, že...gesetzt den Fall, dass..., im Fall(e), dass...

Faust: mít nůž na krkudie Faust im Nacken spüren

Fäustchen: smát se pod vousysich Dat ins Fäustchen lachen

Feder: do peřinin die Federn

Fels: pevný jako skálawie ein Fels in der Brandung

Ferne: v daleké budoucnosti/minulostiin weiter Ferne

Acht: dávat pozor na coetw. Akk in Acht nehmen