Hlavní obsah

Sand

Der, podstatné jméno~(e)s, odb. ~e/-ä-e

  1. písekSand auf den Gehweg streuenposypat chodník pískem
  2. loď.písčina, mělčina

Vyskytuje se v

Kopf: den Kopf in den Sand steckenstrkat hlavu do písku

fegen: den Sand von der Treppe fegensmést písek ze schodů

Schicht: eine Schicht Sandvrstva písku

sieben: Sand siebenprosít písek

palčivý: palčivý písek pouštěglühender Sand der Wüste

posypat: posypat zledovatělý chodník pískemden vereisten Fußweg mit Sand streuen

rozházet: rozházet písek po cestěden Sand auf dem Weg verstreuen

smísit: smísit hlínu s pískemden Lehm mit dem Sand mischen

sypat: sypat zledovatělý chodník pískemden vereisten Gehsteig mit Sand bestreuen

vyhrnout: vyhrnout písek z chodníkuSand vom Gehweg wegschaufeln

zametat: zametat písek ze schodůden Sand von der Treppe fegen

zanést: Písek zanesl koryto řeky.Das Flussbett wurde mit Sand verschüttet.

zarýt: zarýt prsty do pískudie Finger in den Sand bohren

zavát: Písek zavál stopy.Der Sand hat die Spuren verweht.

zlatavý: zlatavý písekgoldener Sand

písek: jako zrnko písku v mořiwie Sand am Meer