Hlavní obsah

Sand

Der, podstatné jméno~(e)s, odb. ~e/-ä-e

  1. písekSand auf den Gehweg streuenposypat chodník pískem
  2. loď.písčina, mělčina

Vyskytuje se v

Sand: wie Sand am Meerjako písku v moři, jako hvězd na nebi

fegen: den Sand von der Treppe fegensmést písek ze schodů

Schicht: eine Schicht Sandvrstva písku

sieben: Sand siebenprosít písek

palčivý: glühender Sand der Wüstepalčivý písek pouště

posypat: den vereisten Fußweg mit Sand streuenposypat zledovatělý chodník pískem

rozházet: den Sand auf dem Weg verstreuenrozházet písek po cestě

smísit: den Lehm mit dem Sand mischensmísit hlínu s pískem

sypat: den vereisten Gehsteig mit Sand bestreuensypat zledovatělý chodník pískem

vyhrnout: Sand vom Gehweg wegschaufelnvyhrnout písek z chodníku

zametat: den Sand von der Treppe fegenzametat písek ze schodů

zanést: Das Flussbett wurde mit Sand verschüttet.Písek zanesl koryto řeky.

zarýt: die Finger in den Sand bohrenzarýt prsty do písku

zavát: Der Sand hat die Spuren verweht.Písek zavál stopy.

zlatavý: goldener Sandzlatavý písek

písek: wie Sand am Meerjako zrnko písku v moři

Kopf: den Kopf in den Sand steckenstrkat hlavu do písku