Hlavní obsah

ni

Zájmeno

  • her(o věcech a zvířatech) itviz též ona

Vyskytuje se v

advisable: doporučuje se, je záhodno/radno ...it is advisable to ...

aggrandize: naparovat se, dělat ze sebe víc, než jeaggrandize osf

be: je/jsou, existuje/existují co/kdothere is/there are

behove: je záhodno/patří se/sluší se/je dobré, aby kdo udělal coform. it behoves sb to do sth

come: Vlasy jí sahají až po pás.Her hair comes down to her waist.

completely: To je něco úplně jiného.It is something completely different.

difference: V tom není žádný rozdíl., To je jedno., Na tom nezáleží/nesejde.It makes no difference.

eater: masožravec i člověk, člověk, který jí maso ne vegetariánmeat-eater

extort: Vydírali ji.They were extorting money from her.

far: pokud si pamatuji/je mi známoso far as I remember/am aware

knowledge: pokud vím, pokud je mi známo, ať vzpomínám jak vzpomínámto my best knowledge

lack: nedostává se, je nedostatek čehosth is lacking

mischief: Potíž je v tom, že ...The mischief is that ...

a, an: Je učitel(em).He is a teacher.

about: Je mi to líto., Mrzí mě to.I'm sorry about it.

abundant: Je zde hojnost ryb.Fish is abundant here.

acquire: Tomu vínu je třeba přijít na chuť.The wine is an acquired taste.

actuate: Hnala ho touha.He was actuated by desire.

against: To je proti pravidlům.That is against the rules.

age: Kolik je ti let?What is your age?, What age are you?

airport: Vyzvednu ho na letišti.I will pick him up at the airport.

all: Ví o nich všechno.He knows all about them.

all right: Je vám dobře?Are you feeling all right?

almost: Je to skoro hotové.It's almost ready.

another: Je to druhý Maradona.He is another Maradona.

anybody: Je tady někdo?Is there anybody here?

ask: zeptat se koho kolik je hodinask sb the time

avail: Všechno jeho snažení bylo zbytečné.All his efforts were to no avail.

awfully: Je mi to hrozně líto.I am awfully sorry.

back: Zakřičel na ně zpátky.He shouted back at them.

balm: To je balzám pro duši.It's balm to the soul.

bargain: To je skoro zadarmo.It's a real bargain.

become: Člověk nikdy neví, co s nimi bude.One never knows what will become of them.

bed: Je upoutaný na lůžko.He is confined to bed.

bedfellow: Je to zvláštní dvojice/pár.They are strange bedfellows.

before: Děti jsou pro ni přednější než práce.Her children come before her job.

between: Jaký je mezi nimi rozdíl?What is the difference between them?

beyond: To je nad mé chápání.That's beyond me/my understanding.

blame: Čí je to vina?, Kdo za to může?Who is to blame?

blister: Její dítě je pěkný spratek.Her child is a little blister.

blow: Fouknul do čaje, aby ho zchladil.He blew on his tea to cool it.

booby trap: Do jeho auta někdo nastražil bombu.His car has been booby-trapped.

bring around: Přivedli ho k vědomí.He was brought round.

bring up: Vychovala ho babička.He was brought up by his grandma.

busy: Zavěste, je obsazeno.Hang up, the line is busy.

but: Nemohla jinak, než mu gratulovat.She could not but congratulate him.

by: Je o hlavu větší.He is a head taller.

can: On to nemohl udělat.He can't have done it.

capable: Je schopný všeho.He is capable of anything.

care: Je mu to jedno., Nezáleží mu na tom.He doesn't care about it.

catch up: Musíme je dohonit.We must catch up with them.

chance: Jaká je pravděpodobnost, že ...?What are the chances that ...?

charge: Mám je na starost.They are my charges.

chilly: Je mi zima.I feel chilly.

choice: Volba je na tobě.It's your choice.

cold: Je mi zima.I am cold.

could: Nemohlo mu být víc než 12.He couldn't have been more than 12.

criminal: To je trestuhodné plýtvání.It's a criminal waste.

customary: Je zvykem ...It's customary to ...

dandy: Zoo to je něco pro děti.A zoo, that's dandy for the kids.

danger: Hrozí mu, že přijde o práci.He is in danger of losing his job.

dark: Už je tma.It is already dark.

date: Kolikátého dnes je?What is the date today?

dearly: i přen. To ho přišlo draho.That cost him dearly.

decide: Usoudil, že je prázdná nádrž.He decided that the tank was empty.

deem: Považuje se to za nutné., Má se za to, že je to nutné.It is deemed necessary.

derive: Působí jim radost/Těší je, když pomáhají druhým.They derive pleasure from helping others.

diagnose: Zjistili mu rakovinu.He was diagnosed with cancer.

disinterested: O jídlo neměla vůbec zájem., Jídlo jí bylo lhostejné.She was disinterested in food.

disqualify: Byl mu na dva roky odebrán řidičský průkaz.He was disqualified from driving for two years.

do: Čím je tvůj otec?What does your father do?

doesn't: Ona neví.She doesn't know.

domesticated: Ona není moc do domácnosti.She isn't very domesticated.