Hlavní obsah

aj

ayeano, (no) ba, tak

eyeoko

I

Vyskytuje se v

allow: Dovolte mi zdvořilá formální nabídkaAllow me

apple: miláček, potěšení, radost čí o osoběthe apple of sb's eye

ask: Mě se neptej., Co já vím. já o tom nic nevímDon't ask me.

assure: mohu vás ujistit, ujišťuji vás, věřte miI (can) assure you

back: Ty pomůžeš mně, já zas tobě., Ruka ruku myje.You scratch my back and I'll scratch yours.

beat: to nechápu, to netuším, to mi nejde do hlavy/na rozum(it) beats me

bet: vsadím se, že...I('ll) bet ...

between: (jen tak) mezi námibetween you and me

black: udělat komu monokl na okublack sb's eye

blind: přivřít oči nad čím, přehlížet, tolerovat co nespravedlnost ap.turn a blind eye to sth

blink: v mžiku, než bys řekl švec, co by dupin the blink of an eye

bother: nechce se mi, nemám náladu, ani mě nenapadne (u)dělat coI can't be bothered to do sth

break: dej (mi) pokoj, nech tohogive me a break

bugger: hovno, nekecej nevěřícněbugger me

care: pro mě za mě je mi to jednofor all I care

catch: To bych v životě neudělal.You wouldn't catch me doing that.

damned: ať se propadnu, jestli ..., ani mě nenapadne, aby ...I'm damned if ...

dear: Ježiši!, Proboha!, Bože bože! při překvapení, zklamání ap.oh dear!, dear me!, dear, dear!

do: přišlo by mi vhod, hodilo by se mi, dal bych si coI could do with sth

doubt: (O tom) pochybuji.I doubt it.

excuse: promiňte, pardon že ruším ap.excuse me

expect: Myslím, že ..., Předpokládám, že ..., Řekl bych, že ...I expect ...

eye: čidlo, fotobuňka k detekci pohybu ap.(infrared) eye

eye up: mlsně koukat po kom, očumovat koho, házet okem po komeye sb up

fail: nedokážu pochopit při vyjádření nesouhlasuI fail to see

far: nechci co nesouhlasit ap.far be it from me to do sth

feast: kochat se čím, pást se očima na čemfeast one's eyes on sth

give: Je mi to fuk/jedno., Na to kašlu.I don't give a damn/toss/hoot/two hoots

gleam: (zatím) jen plán čí dosud nerealizovanýonly a gleam in sb's eyes

glue: nespustit oči z čeho, sledovat bedlivě co/kohokeep one's eyes glued to sth/sb

goodness: (Pane)bože!(My) goodness!, Goodness me!

grant: Musím připustit (že)I'(ll) grant you

guess: asi, podle mě, řekl bychI guess

had: mám toho (už) dost/plné zubyI have had it

hand-me-down: from sb obnošené/poděděné oblečení/věci po kom po jiné osoběhand-me-downs

help: nemohu si pomoci, nemohu (jinak), nemohu se ubránit ...I can't help ...

if: být tebou/vámi, (já) na tvém/Vašem místěif I were you

know: (no) nevím výraz nejistotyI don't know

let: dovol(te) mi (, abych)let me

look: podívat se komu do očí nebojácně ap.look sb in the eye

mean: Chci říct ..., Myslím tím ... ujasnění předchozíhoI mean ...

mind: vidět co v představách, živě si představovat cosee sth in one's mind's eye

mistaken: jestli se nemýlímif I'm not mistaken

much: To jsem si myslel., To mě napadlo. reakce na sděleníI thought as much.

naked: pouhým okem viditelnýby/with the naked eye

narrow: přimhouřit očinarrow one's eyes

aye: provedu, ano paneloď. aye aye

ball: (oční) bulva, zast. zřítelnice, zorničkaanat. ball of the eye

best: Nejlepší na tom bylo, že za mě zaplatila.Best of all, she paid for me.

bird's eye view: vidět co z ptačí perspektivyhave a bird's eye view of sth

black eye: udělat komu monoklgive sb a black eye

buggered: ani mě nehne, abych udělal coBrE, vulg. I'll be buggered if I'll do sth

cast: pohlédnout, podívat se, vrhnout pohled, hodit pohledem na koho/cokniž. cast one's eyes at sb/sth

closing: Na závěr/Závěrem chci ...In closing I want to ...

correction: Klidně mě opravte. pokud se mýlím ap.I am open to correction.

cup: oční koupátko na proplachování okaeye-cup

dewy-eyed: příliš si to malovat, vidět věci příliš optimistickybe dewy-eyed

discount: Fámám nepřikládám význam.I discount rumours.

draw: protáhnout, navléknout, provléknout tkaničky ap.draw through eyes

drop: slza, med. oční kapkyeye-drop

dry-eyed: (vůbec) neplakat, ani slzu neuronitbe dry-eyed

easy: příjemný na pohled, hezky přehledný rozložení ap.easy on the eye

extra: Snažil jsem se jako nikdy.I tried extra hard.

fix: upřít zrak na koho/cofix one's eyes on sb/sth

flick: Švihnul mě ručníkem.He flicked me with a towel.

gimlet: s pronikavým pohledemgimlet-eyed

have: Zaplaval bych si.I feel like having a swim.

invest: z moci mi svěřené ...by the power invested in me ...

lazy: tupozrakost, amblyopiemed. lazy eye

mask: pleťová oční maska, škraboškaeye mask

moon: vytřeštěný, vykulený, slang. opilýmoon-eyed

a, an: Dám si jablko.I will have an apple.

about: Řekl mi o tom.He told me about it.

ache: Bolí mě hlava, břicho a zuby.I have a headache, stomach ache and toothache.

achy: Bolí mě celé tělo.I feel achy all over.

acquaintance: Jsem tak rád, že se s vámi mohu seznámit.I am so pleased to make your acquaintance.

afford: Nemohu si dovolit nové auto.I can't afford a new car.

after: Potom, co mi to řekl ...After he told me that ...

agree: Chilli mi nesvědčí.Chilli doesn't agree with me.

afraid: obávám se, bohužel omluva, nesouhlasI'm afraid