Hlavní obsah

wot [wɒt]

Související hesla

contr of what

Vyskytuje se v

butter: know what side one's bread is buttered onvyznat se, umět v tom chodit, vědět, jak na to jak si udržet pozici ap.

deserve: sb got what sb deservedkdo dostal, co mu patří

do: what sb did with sthkam kdo dal co, co kdo udělal s čím

do: what sb/sth is doingco dělá kdo kde

dread: dread to think what ...děsit se při pomyšlení, co ..., nechtít ani pomyslet, co ...

heck: what the heckale co, vzal to čert

know: (Well,) What do you know!No tohle!, Kdo by to byl řekl!, Kdo by si to pomyslel! No teda! překvapení

like: what is sb/sth likejak vypadá, jaký je kdo/co

mean: know what it meansvědět, jaké to je/co to obnáší

more: what's more(a) navíc, (b)a co víc zdůraznění

say: Say what?Cože? nevěřícně na sdělení ap.

so: So (what)?No a (co)?, A co má být?

up: What's up?Co se děje?, Co je?, Co se stalo?

up: What's up?Jak to jde?/se vede?

what: What?co?, no? vybídnutí k hovoru

what: What!Cože?, Vážně?, Fakt? vyjadřuje překvapení

what: what withkvůli čemu, následkem, v důsledku čeho

what: or whatnebo co ujištění se

what: So what?, What of it?No a (co)?, A co má být?, (No) a co z toho?

what: what abouta co takhle uvádí návrh

what: what about/ofale co, a co uvádí nové téma v rozhovoru

what: (and) what have youa tak dále/podobně, co vás (jen) napadne

what: what ifco když, co kdyby

rest: And what about the rest of them?A co ti ostatní?

standard: What is the standard thing to do in such cases?Co se v takových případech obvykle dělá?

watt: 60 watt (light)bulbšedesátiwattová žárovka

about: And what/how about ... ?A co takhle ... ? návrh ap.

afraid: What are you afraid of?Čeho se bojíš?

age: What is your age?, What age are you?Kolik je ti let?

answer: What did he say in answer?Co na to odpověděl?

attitude: What is your attitude to this?Jak se k tomu stavíte vy?, Jaký na to máte názor?

be: What is he trying to do?O co se to pokouší?

be: What am I to do with it?Co s tím mám dělat?

become: One never knows what will become of them.Člověk nikdy neví, co s nimi bude.

besides: What languages do you speak besides German?Které jazyky znáš kromě němčiny?

best: What do you like best?Co máš nejradši?, Co se ti líbí nejvíc?

between: What is the difference between them?Jaký je mezi nimi rozdíl?

bother: What is bothering you?Co tě trápí?, Co tě štve?

brew: What's brewing down there?Co se tam chystá/děje?

bug: What's bugging you?Co tě žere/štve?

by: What do you mean by that?Co tím myslíš?

call: What do you call it in Czech?Jak tomu říkáte česky?

chance: What are the chances that ...?Jaká je pravděpodobnost, že ...?

colour: What colour is the car?Jakou barvu má to auto?

come around: What can I do to make you come around?Co mám udělat, abys změnil názor/aby sis dal říct?

come over: What's come over you?Co tě to popadlo?, Co to do tebe vjelo?

concern: What concern is it of yours?Co ti je do toho?, Proč se o to staráš?

date: What is the date today?Kolikátého dnes je?

dislike: What are your likes and dislikes?Co máš a co nemáš rád?

do: What are you doing?Co (to) děláš?

do: What is he doing with it?Co s tím dělá?

do: Look what you have done.Podívej, cos udělal.

do: What does your father do?Čím je tvůj otec?

do: What are you doing here?Co tady děláš?

do: What did you say?Co jsi říkal?

draw: What drew you to rugby?Co vás přivedlo k ragby?

drink: What would you like to drink?Co chcete k pití?

due: What time is the train due?V kolik má ten vlak přijet?

expect: What do you expect me to do?Co čekáš, že udělám?

favourite: What is your favourite meal?Jaké je tvé oblíbené jídlo?

for: What is it good for?K čemu to je dobré?

get: What time are you getting your train?Kdy ti jede vlak?

have on: What did she have on?Co měla na sobě?

influence: What were your influences?Co vás ovlivnilo? v mládí, kariéře ap.

insinuate: What are you insinuating?Co tím naznačuješ?

intend: What do you intend to do?Co hodláš dělat?

interested: What are you interested in?Co vás zajímá?, O co se zajímáte?

kind: What kind of tree is this?Co je tohle za strom?

like: What does she look like?Jak vypadá?

look: What are you looking at?Na co se díváš? co pozoruješ

look: What are you looking for?Co hledáš?

look: What does he look like?Jak vypadá?

lunch: What will you have for lunch?Co si dáš k obědu?

matter: What's the matter?Co je?, Co se děje?

mean: What does this word mean?Co znamená toto slovo?

mean: What do you mean by it?Co tím myslíte?

mean: You know what I mean.Víte, co myslím.

meant: What is meant by that?Co se tím myslí?

more: What impressed me more was that ...Co na mě zapůsobilo víc, bylo ...

movie: What's on at the movies?Co dávají v kině?

much: What was stolen? – Nothing much.Co bylo ukradeno? – Nic moc.

name: What's your name?Jak se jmenuješ?

need: What do you need?Co potřebujete?

news: hovor. What's the news?Co je nového?

next: What's next?Co bude dál?

on: What's on?Co dávají?

picture: What's in the picture?Co je na obrázku?

pity: What a pity!To je ale škoda!

place: What would you do in my place?Co bys dělal na mém místě?

possibly: What could this possibly mean?Co by to jen mohlo znamenat?