Hlavní obsah

wet [wet]

Přídavné jméno-tter, -ttest

  1. mokrý, vlhký, promáčenýget wetzmoknout, namoknout, navlhnout
  2. deštivý počasí
  3. wet paintčerstvě natřeno
  4. počůraný, pomočený plenky, spodní prádlo, dítě

Příslovce

  • tech.za mokra zpracovávaný ap.jen ve spojení s pomlčkoutext. wet-spunpředený za mokra

Vyskytuje se v

deserve: sb got what sb deservedkdo dostal, co mu patří

do: what sb did with sthkam kdo dal co, co kdo udělal s čím

dread: dread to think what ...děsit se při pomyšlení, co ..., nechtít ani pomyslet, co ...

dripping: dripping wetcelý promáčený, promoklý na kůži

heck: what the heckale co, vzal to čert

know: (Well,) What do you know!No tohle!, Kdo by to byl řekl!, Kdo by si to pomyslel! No teda! překvapení

like: what is sb/sth likejak vypadá, jaký je kdo/co

mean: know what it meansvědět, jaké to je/co to obnáší

more: what's more(a) navíc, (b)a co víc zdůraznění

nurse: (wet) nursekojná

so: So (what)?No a (co)?, A co má být?

sopping: sopping (wet)promočený skrz naskrz, promoklý až na kůži, úplně zmoklý

up: What's up?Co se děje?, Co je?, Co se stalo?

wet: wet the bedpočůrat (se), počůrávat se, pomočit (se)

what: What?co?, no? vybídnutí k hovoru

whet: whet sb's appetite for sthnavnadit, nabudit koho na co, zvýšit čí chuť na co, do čeho

appetite: whet sb's appetite for sthpovzbudit čí chuť do čeho, i přen. navnadit koho

look: wet lookmokrý efekt u gelu na vlasy ap.

rest: And what about the rest of them?A co ti ostatní?

soaking: soaking wetpromočený durch

standard: What is the standard thing to do in such cases?Co se v takových případech obvykle dělá?

about: And what/how about ... ?A co takhle ... ? návrh ap.

afraid: What are you afraid of?Čeho se bojíš?

age: What is your age?, What age are you?Kolik je ti let?

attitude: What is your attitude to this?Jak se k tomu stavíte vy?, Jaký na to máte názor?

be: What is he trying to do?O co se to pokouší?

become: One never knows what will become of them.Člověk nikdy neví, co s nimi bude.

besides: What languages do you speak besides German?Které jazyky znáš kromě němčiny?

best: What do you like best?Co máš nejradši?, Co se ti líbí nejvíc?

between: What is the difference between them?Jaký je mezi nimi rozdíl?

bother: What is bothering you?Co tě trápí?, Co tě štve?

brew: What's brewing down there?Co se tam chystá/děje?

bug: What's bugging you?Co tě žere/štve?

by: What do you mean by that?Co tím myslíš?

call: What do you call it in Czech?Jak tomu říkáte česky?

chance: What are the chances that ...?Jaká je pravděpodobnost, že ...?

colour: What colour is the car?Jakou barvu má to auto?

date: What is the date today?Kolikátého dnes je?

dislike: What are your likes and dislikes?Co máš a co nemáš rád?

drink: What would you like to drink?Co chcete k pití?

due: What time is the train due?V kolik má ten vlak přijet?

expect: What do you expect me to do?Co čekáš, že udělám?

favourite: What is your favourite meal?Jaké je tvé oblíbené jídlo?

for: What is it good for?K čemu to je dobré?

get: What time are you getting your train?Kdy ti jede vlak?

insinuate: What are you insinuating?Co tím naznačuješ?

intend: What do you intend to do?Co hodláš dělat?

interested: What are you interested in?Co vás zajímá?, O co se zajímáte?

it: It was very wet and windy.Bylo velmi vlhko a větrno.

kind: What kind of tree is this?Co je tohle za strom?

lunch: What will you have for lunch?Co si dáš k obědu?

matter: What's the matter?Co je?, Co se děje?

meant: What is meant by that?Co se tím myslí?

much: What was stolen? – Nothing much.Co bylo ukradeno? – Nic moc.

name: What's your name?Jak se jmenuješ?

need: What do you need?Co potřebujete?

news: hovor. What's the news?Co je nového?

on: What's on?Co dávají?

picture: What's in the picture?Co je na obrázku?

pity: What a pity!To je ale škoda!

place: What would you do in my place?Co bys dělal na mém místě?

possibly: What could this possibly mean?Co by to jen mohlo znamenat?

right: By what right?Jakým právem?

seem: It's not what it seems.Není to, jak to vypadá.

should: What should I do?Co mám dělat?

suggest: What do you suggest?Co navrhujete?

supposed: What am I supposed to do?Co mám dělat?

butter: know what side one's bread is buttered onvyznat se, umět v tom chodit, vědět, jak na to jak si udržet pozici ap.