Hlavní obsah

NE

Vyskytuje se v

aby: in order not to, lestaby ne... se slovesem

ani: ani... anineither... nor

div: almost, nearly, hovor. damn neardiv (že) ne

dokud: until, tilldokud ne ...

-li: if notne-li

nadlouho: not for longne nadlouho

no: Well, (I never)!, ty jo Wow!No ne! údiv

pravděpodobně: Probably not., I suppose not.Pravděpodobně ne.

skoro: barely, hardlyskoro ne

spíš: still less (so)tím spíš ne

teprve: much less(a) už teprve ne

úplně: not exactlyne tak úplně

: not any more/longer, znovu ne not again, již nikdy no moreuž ne

vůbec: not at all(ale) vůbec ne

zatím: not yetzatím (ještě) ne

zcela: not quitene zcela

zdaleka: far from (it)/a long way from/nowhere near/not nearly/not anywhere near(ani) zdaleka ne

ale: Oh no!Ale ne!

asi: I don't think so., I think/guess not.Asi ne.

děkovat: A cup of tea? – No, thank you.Šálek čaje? – Ne, děkuji (nechci).

doufat: I hope so/not.Doufám, že ano/ne.

: Not me.Já ne.

myslet: I don't think so.Myslím, že ne.

obávat se: I'm afraid so/not.Obávám se, že ano/ne.

snad: Well I never!, You gotta be kidding me!, AmE I'll be damned!No to snad ne!

také: I'm not a student. – Neither is he.Nejsem student. – On také ne.

téměř: barelytéměř ne sotva

určitě: certainly/definitely noturčitě ne

zřejmě: Probably not., I don't think so.Zřejmě ne.

rak: ani ryba ani rakneither fish nor fowl

ryba: ani ryba ani rakneither fish nor fowl, neither fish nor red herring

vlastní: through no fault of one's ownne vlastní vinou

zhurta: Hold your horses!, zlehka, pomalu Easy!Ne tak zhurta!

all: not at allvůbec ne, není zač, rádo se stalo

anymore: not anymoreuž/již ne

at: not at allvůbec ne

circumstance: by circumstanceshodou okolností, náhodou, ne vlastní vinou

much: not (very) muchani ne, moc ne

not: not a bit (of it)ani v nejmenším, vůbec ne

sense: in no sensevůbec ne, v žádném případě

sight: not by a long sightani zdaleka (ne), vůbec ne

until: not until ...až ..., ne dříve než časově

absolutely: Absolutely not!Rozhodně ne., V žádném případě.

afraid: I'm afraid so/not.Obávám se, že ano/ne.

but: hot, but not boilinghorký, ale ne vařící

do: Do you have a jumper? – No, I don't.Máš svetr? – Ne, nemám.

expect: I expect so/not.Řekl bych, že ano/ne. v odpovědi na otázku

have: You haven't sent her away, have you?Neposlali jste ji pryč, že ne?

it: It's not that I don't want to be there.Ne že bych tam nechtěl být.

mine: It was his fault, not mine.Byla to jeho chyba, ne moje.

must: You must be joking!To snad nemyslíš vážně!, To si děláš legraci, ne?

neither: Nemluvil ani anglicky ani německy.He spoke neither English nor German.

nor: ani já ani onneither me nor him

oh: Oh no!Ale ne!

so: I don't think so.Myslím, že ne.

theirs: It was his fault, not theirs.Byla to jeho chyba, ne jejich.

think: I don't think so.Myslím, že ne.

whether: whether they said it aloud or notať už to řekli nahlas nebo ne

ne: zesílený zápor see thatne aby

here: nepodstatný, irelevantní argument ap.neither here nor there