Hlavní obsah

tuhle

Vyskytuje se v

tento: toto, tohleprávě ono this (is what)

cesta: touto cestouin this way, tímto hereby, by this means

doba: touto dobouby now

chvíle: v tuto chvíliat the moment

od, ode: od tohoto okamžikufrom this moment on, dále hereafter

ohled: v tomto ohleduin this respect

směr: v každém/žádném/tomto směruin every/no/this respect

účel: k tomuto účelu, pro tento účel, za tímto účelemfor this purpose

adresa: Pošlete to na tuto adresu.Send it to this address.

co: Co je tohle za otázku?What kind of question is this?

druh: tohoto druhuof this kind

hradit: Toto léčení pojišťovna nehradí.This treatment is not covered by health insurance.

jeho: Tyto boty jsou jeho.These shoes are his.

ještě: Tyto jsou ještě lepší.These are even better.

jet: Jede tenhle autobus do ...?Does this bus go to ... ?

koncem: koncem tohoto měsícelater this month

létat: Tito ptáci nelétají.These birds don't fly.

letět: Tento styl už neletí.This style is out (of fashion).

levý: Na tohle jsem levej.I am hopeless/really bad at this.

měsíc: koncem tohoto měsícelater this month, at the end of this month

můj, má, mé, moje: Tyhle jsou moje.These are mine.

namluvit: Kdo ti tohle namluvil?Who told you this nonsense?, Who gave you this idea?

obsadit: Tohle místo je obsazeno.This seat is occupied/taken/not free.

počítat: Musíš počítat s touto možností.You have to allow for this possibility.

předcházet: Co předcházelo tomuto rozhodnutí?What preceded this decision?

přeskočit: Tohle cvičení přeskoč.Skip this exercise.

případ: v tomto případěin this case/instance

rok: tento/minulý/příští/nadcházející rokthis/last/next/coming year

říct: Kdo Vám tohle řekl?Who told you this?

sedět: Tahle barva ti sedí.This colour suits you.

souviset: Tyto věci spolu úzce souvisí.These things are closely connected/related.

šířka: v těchto (zeměpisných) šířkáchin these latitudes

tloustnout: Po tomto jídle se tloustne.This food is fattening.

trpět: Tohle vám nebudu trpět.I am not going to tolerate this., I won't stand for this.

tvůj, tvá, tvé, tvoje: Tyhle jsou tvoje.These are yours.

týden: tento/příští/minulý týdenthis/next/last week

váš, vaše: Tento je váš.This one is yours.

vést: Kam vede tato cesta?Where does this road go to?

volný: Je tohle místo volné? k sezeníIs this seat free?

vynechat: Tuhle větu jsi vynechal.You left this sentence out.

vyplnit: Vyplňte tento formulář.Fill in this form.

vyžadovat: Tato práce vyžaduje přesnost.This work requires precision.

zakázat: Do této oblasti je vstup zakázán.This area is out of bounds.

zařadit: Kam byste zařadil tuto rostlinu?How would you classify this plant?

zavazovat se: kdo se (tímto) zavazuje k čemusb (hereby) undertakes, sb is (hereby) obligated/obliged to do sth

způsob: tímto způsobem(in) this way

by: touto dobouby now

certify: Tímto osvědčujeme, že ...This is to certify that ...

context: v této souvislostiin this context

exact: právě v tento okamžikthis exact moment

instance: v tomto případěin this instance

moment: právě v tomto okamžikuat this very moment

now: od teď, od této chvílefrom now on

point: v tuto chvíliat this point

present: doteď, do(po)sud, do současnosti, do tohoto okamžikuup to the present

response: (Tímto) reaguji na váš... dotaz ap.This is in response to your...

world: tento životthis world

available: Tato informace není dostupná.This information isn't available.

bear: Tyhle lidi nesnáším.I can't bear these people.

blend in: Tato ryba umí dokonale splynout s mořským dnem.This fish can perfectly blend in with the sea bottom.

both: obě tyto ženyboth of these women

confined: Tento problém se netýká jen Číny.The problem is not confined to China.

date back: Tento zákon vznikl již v 15. stol.This law dates back to the 15th century.

debate: O této věci se zeširoka debatovalo.This issue was widely debated.

earlier: začátkem tohoto měsíceearlier this month

enough: Už mám dost těchhle lidí.I have had enough of these people.

fit: Tohle víčko nepasuje.This lid doesn't fit.

get away with: Tohle ti neprojde.You won't get away with this.

go: Kam vede tato cesta?Where does this road go to?

have: V tomhle městě nemáme žádné obchody.We haven't any shops in this city.

instant: váš dopis ze šestého tohoto měsíceyour letter of the 6th instant

kind: Co je tohle za strom?What kind of tree is this?

last: Tato baterie vydrží dvakrát tak dlouho.This battery lasts twice as long.

later: koncem tohoto týdne/měsícelater this week/month

mean: Co znamená toto slovo?What does this word mean?

meant: Tahle kniha není určená dětem.This book is not meant for children.

month: začátkem tohoto měsíceearlier this month

preventable: Této nemoci se dá předcházet.The disease is preventable.

proof: Tato whisky má 43% alkoholu.This whiskey is 86 proof.

range: v tomto cenovém rozpětíin this price range

remain: Tyto otázky ještě čekají na zodpovězení.These questions remain to be answered.

seat: Tento mikrobus je pro osm osob.This van seats eight.

service: Mezi těmito městy nejezdí žádná autobusová linka.There is no bus service between these towns.

subject: Opusťme toto téma.Let's drop this subject.

take: Tohle si vezmi s sebou.Take this with you.

tamten: tento - tamtenvzdálenější ze dvou this one - that one

that: z tohoto důvodufor that reason

them: Náš kluk tyhle nejí.Our boy doesn't eat them ones.

these: To(to) jsou moje děti.These are my children.

those: Tamty vypadají lépe než tyto.Those look better than these.

unasked: Tyto otázky nikdo nepoložil., Na toto se nikdo nezeptal.These questions went unasked.

unconnected: Tyto případy nemusí mít žádnou spojitost.These cases may be unconnected.

very: právě v tomto doměin this very house

yours: Jsou tyhle tvoje?Are these yours?

dearie: Proboha!, No tohle!, To mě podrž!, Páni!, Jémine!Dearie me!