Hlavní obsah

fall [fɔːl]

Slovesopt fell, pp fallen

  1. (s)padnout, padat k zemi
  2. napadnout sníh ap.
  3. klesat, snížit se hodnota ap.
  4. to sb padnout (do rukou), podlehnout komu město nepříteli ap.
  5. kniž.padnout, být zabit v bitvě ap.
  6. vyjadřuje změnu stavufall asleepusnoutfall illonemocnětfall silentzmlknout, ztichnoutfall in lovezamilovat sefall into debtzadlužit se, zabřednout do dluhů
  7. fall into náležet, spadat, patřit kam do skupiny ap.
  8. on sb padnout na koho odpovědnost, vina ap.
  9. on sb/sth rozhostit se, nastat kde ticho ap., dopadnout na koho
  10. fall on připadnout na kdy na určitý den

Vyskytuje se v

disrepute: ztratit dobrou/získat špatnou pověstfall/be brought into disrepute

ear: vyznít naprázdno, zůstat bez vyslyšení prosba ap.fall on deaf ears

fall: náležet, spadat, patřit kam do skupiny ap.fall into

fall apart: sypat se, být na zhroucení, být na prášky z čehobe falling apart

flat: on sth spadnout rovnou na co, namlít si co obličej ap.fall flat

grace: upadnout v nemilost, ztratit oblibufall from grace

ill: onemocnět čímfall ill with sth

lorry: Je to kradené/za pět prstů. zbožíIt has fallen off the back of a lorry.

love: zamilovat se do koho/čehofall in love with sb/sth

place: dobře vyjít, jít (to) samo, dopadnout podle představ události samy od sebefall into place

prey: stát se kořistí čeho, přen. podlehnout čemu panice, nemoci ap., padnout za oběť čemufall prey to sth

victim: stát se obětí koho/čeho, padnout za oběť komu/čemufall victim to sb/sth

apart: rozpadnout se vztah, organizace ap.fall apart

arrears: dostat se do prodlení/skluzu, opozdit se s platbouget/fall into arrears

bit: rozpadnout se na kouskyfall to bits

disrepair: (z)chátratfall into disrepair

disuse: přestat být (po)užíván titul ap.fall into disuse

down: spadnoutfall down

doze: na chvíli usnout, začít dřímatfall into a doze

faint: omdlít, upadnout do mdlobfall into a faint

fallen: upadlý, odpadlýfallen off

fall into: navázat/zapříst hovor s kýmfall into conversation with sb

habit: získat špatné návykyfall into bad habits

off: odpadnout, upadnout část ap.fall off

projection: nesplnit odhady čehofall short of one's projection for sth

quiet: ztichnout, zmlknoutgo/fall quiet

ruin: chátrat, (z)pustnoutfall (in)to ruin

schedule: dostat se do skluzufall behind schedule

short: nedosáhnout čeho, být/mít méně než co určité úrovněfall short of sth

sick: onemocnětfall sick, zast. take sick

silent: ztichnout, zmlknoutfall silent

sleep: usnoutfall into sleep

continue: Ceny nadále klesají.The prices continue to fall.

piece: rozpadnout se oblečení stářím ap.fall to pieces

unconscious: upadnout do bezvědomífall unconscious

bezvědomí: upadnout do bezvědomífall unconscious, lose consciousness

kompetence: být v čí kompetenci, spadat/náležet/patřit do čí kompetencelie/fall within sb's authority

móda: vyjít z módygo/fall out of fashion, become unfashionable

nabírat: nabírat zpožděníprojekt ap. be falling behind schedule, vlaky ap. be delayed

nachytat: nechat se nachytatna nabídku ap. swallow the bait/hook, fall for it, naletět be taken in

nemilost: upadnout v nemilostfall from grace, fall into disgrace, fall foul of sb

padnout: padnout na kolenafall to one's knees, go down on one's knees

plácnout sebou: plácnout sebou (na zem)fall over/down/flat, zalehnout throw osf flat, hit the deck

podzim: na podzimin (the) autumn, AmE in the fall

pokles: pokles teplotyfall of temperature, prudký temperature drop

pozadu: být pozadube (falling) behind, proces ap. be running late

přetrhnout se: moci se přetrhnoutbend over backwards, fall over oneself to do sth

skluz: dostat se do skluzu, nabrat skluzfall behind schedule

splnit: nesplnit co očekávání ap.fall short of sth

ujmout se: neujmout seplán ap. fail to take root, fall by the wayside, u publika ap. fail to catch on, být propadák be a failure, postupně zaniknout die a natural death

vodopád: Niagarské vodopádyNiagara Falls

volný: fyz. volný pádfree fall

vyjít: vyjít z módygo out (of fashion), i přen. fall out of fashion, become unfashionable, stát se zastaralým go out of date

vyznít: vyznít naprázdnofall on deaf ears, have no effect, neuspět fall flat

zapomnění: upadnout v zapomněnífall/sink into oblivion

ztratit: ztratit vědomílose consciousness, fall unconscious, hovor. black out, pass out, omdlít faint

žuchnout: žuchnout sebouztěžka sednout ap. plump/plunk osf down, flop, spadnout come a cropper, fall over

dopadnout: dopadnout na zemfall (down) on the ground

dostat: Dostal chřipku.He fell ill with flu.

chybět: Ještě nám něco chybí do sta liber.We still fall short of hundred pounds.

klika: mít klikube lucky, strike it lucky, šťastně vyváznout fall on one's feet

kóma: upadnout do kómatugo/fall/lapse/sink/slip into a coma

oběť: Stal se obětí kapsářů.He fell victim to pickpockets.

padat: Padají mu vlasy.His hair is falling out.

poklesnout: poklesnout o 5%fall by 5 per cent

prudce: prudce (po)klesnout ceny ap.fall sharply, dive, plunge, propadnout se slump

pustit: Pustila to na zem.She let it fall on the floor.

spadnout: Spadl ze střechy.He fell from the roof.

svíjet se: svíjet se smíchybe in fits/stitches, split one's sides laughing, double up/be convulsed with laughter, be in hysterics, BrE fall about, BrE crease up

šeřit se: Šeří se.The dusk is falling., It's getting dark.

trans: být v/upadnout do transube in/fall into a trance

upadnout: Upadla a zlomila si ruku.She fell and broke her arm.

z, ze: Spadl ze schodů.He fell down the stairs.

asleep: usnoutfall asleep

záhuba: řítit se do záhubybe on the road to ruin, head for disaster, ride for a fall

zřítit se: Zřítil se z útesu.He fell off a cliff.

ztichnout: Ulice ztichly.The streets fell silent.

daleko: Jablko nepadá daleko od stromu.Like father like son., The apple doesn't fall far from the tree.

jablko: Jablko nepadá daleko od stromu.The apple doesn't fall far from the tree., Like father, like son.

klín: spadnout komu do klínafall into sb's lap, fall into sb's hands like a ripe plum

lep: sednout na lepfall for the bait, be taken in, fall into sb's trap

obětní: obětní beránekscapegoat, fall guy, kdo si to odpyká whipping goat

předcházet: Pýcha předchází pád.Pride goes before a fall.

pýcha: Pýcha předchází pád.Pride goes before a fall.

scestí: dostat se na scestífall into bad ways

spár: dostat se komu do spárů do něčí mocifall into sb's clutches

strom: Jablko nepadá daleko od stromu.The apple doesn't fall far from the tree., Like father, like son.

zahořet: zahořet láskou ke komulose one's heart to sb, fall for sb, fall head over heels in love with sb

zamilovat se: zamilovat se do koho až po ušifall head over heels in love with sb, fall for sb hook, line and sinker

zbaštit: zbaštit to i s navijákemfall for it hook, line and sinker