Hlavní obsah

recht

Das, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. právo soubor zákonůdas bürgerliche/öffentliche Rechtobčanské/veřejné právo
  2. nárok, právoj-s Rechte wahrenhájit čí právasein Recht auf etw. geltend machenuplatnit své právo na coseine Rechte forderndožadovat se svých právdas Recht des Stärkerenprávo silnějšího
  3. spravedlnost, právo

Vyskytuje se v

Gleis: etw. Akk wieder ins (rechte) Gleis bringenvrátit co do starých kolejí dát do pořádku

Hand: j-s rechte Handčí pravá ruka pomocník

Herz: das Herz auf dem rechten Fleck habenmít srdce na pravém místě

hören: Ich denk', ich hör nicht recht!Já snad špatně slyším!

Kind: das Kind beim (rechten) Namen nennennazývat věci pravým jménem

recht: j-m recht seinhodit se, vyhovovat, pasovat komu

Recht: Recht sprechensoudit, vynášet rozsudky

schlecht: schlecht und rechthorko těžko, stěží

stimmen: Stimmt's, oder hab' ich recht?(Ne)Mám pravdu?

Zeit: zur rechten Zeit kommenpřijít v pravou chvíli

zu: zur Rechtenpo pravici

aberkennen: j-m ein Recht aberkennenodebrat komu právo

abgehen: vom rechten Weg abgehensejít ze správné cesty

Arm: der rechte/linke Armpravá/levá ruka

Art: Das ist die rechte Art und Weise!To je ten správný způsob!

beanspruchen: sein Recht beanspruchendomáhat se svého práva

besinnen: Wenn ich mich recht besinne...Pokud si dobře vzpomínám...

da: Da hat er nicht recht.Tady v tom nemá pravdu.

denken: Meine Eltern dachten, im Recht zu sein.Mí rodiče si mysleli, že jsou v právu.

du: Du hast Recht.Máš pravdu.

gerade: Er kommt gerade zur rechten Zeit.Přichází zrovna v pravý čas.

glauben: Ich glaube mich im Recht.Myslím, že jsem v právu.

noch: Er spielt recht gut Klavier, aber sie spielt noch viel besser.On hraje na klavír velmi dobře, ale ona hraje ještě mnohem lépe.

überwechseln: von der rechten auf die linke Spur überwechselnpřejet z pravého do levého pruhu

verletzen: j-s Rechte verletzenporušovat čí práva

viel: In vielem hat sie Recht.V mnohém má pravdu.

vielleicht: Er hat vielleicht recht.Možná má pravdu.

vorbehalten: sich das Recht vorbehalten, etw. zu tunvyhradit si právo co udělat

zugeben: Ich gebe zu, dass du recht hast.Uznávám, že máš pravdu.

geschehen: Das geschieht dir recht!Dobře ti tak!