Hlavní obsah

Schmiede

Die, podstatné jméno~, ~n

Vyskytuje se v

Rank: Ränke schmieden/spinnenkout/osnovat pikle

schmieden: Pläne schmiedenkout plány

Glück: Jeder ist seines Glückes Schmied.Každý svého štěstí strůjcem.

kout: Ränke schmiedenkout pikle

kovat: die Waffen schmiedenkovat zbraně

železo: Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist.Kout železo, dokud je žhavé.

Plan: Pläne schmiedenkout plány