Hlavní obsah

schmieden

Sloveso

  1. Pläne schmieden kout plány

Vyskytuje se v

Rank: Ränke schmieden/spinnenkout/osnovat pikle

schmieden: Pläne schmiedenkout plány

kout: Ränke schmiedenkout pikle

kovat: die Waffen schmiedenkovat zbraně

železo: Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist.Kout železo, dokud je žhavé.

Plan: Pläne schmiedenkout plány