Hlavní obsah

je

Vyskytuje se v

affaire: přen. Je to v suchu.L'affaire est dans le sac.

affection: mít rád koho, být nakloněn komuavoir de l'affection pour qqn

affinité: být spřízněný s kýmavoir des affinités avec qqn

aguets (aux): být ve střehu, číhatêtre aux aguets

aise: slušně si žít, být na tom dobře být finančně zaopatřenhovor. être à son aise

amitié: mít koho v lásce, být komu nakloněnavoir de l'amitié pour qqn

angoisse: To je nepříjemné.C'est l'angoisse.

aussitôt: ihned po jeho odjezduaussitôt après son départ

base: být základem čehoêtre à la base de qqch

bée: Jsem z toho celý paf.J'en suis bouche bée.

béton: Nech to plavat!, Nech to být!Laisse béton !

bien: být zadobře s kýmêtre bien avec qqn

bœuf: To je blbý.SwF C'est bœuf.

bouder: Je ošklivo.Le temps boude.

bouffon: být neustálým terčem posměchu komuêtre le bouffon de qqn

bougeotte: být pořád v luftě na cestách, v pohybu ap.avoir la bougeotte

caisse: být ožralýavoir une caisse

caractère: být mladý duchemêtre jeune de caractère

caserne: být na vojněêtre à la caserne

ce: Co to je?Qu'est-ce que c'est ?

censé: být pokládán za něcoêtre censé

charge: být na obtížêtre à charge

charpente: být dobře stavěnýavoir une solide charpente

chose: To je to nejmenší.C'est la moindre des choses.

ci: ona, tam(hle)tacelle-ci

classe: být vynikající kvality o věcech, být kapacita/vynikající odborník o lidechavoir de la classe

code: To je legální.hovor. C'est dans le code.

cœur: Je mi špatně od žaludku.J'ai mal au cœur.

commode: Nedá se s ní snadno vyjít.Elle n'est pas commode.

compliment: být skoupý na komplimentyêtre avare de compliments

connaissance: poznat, znát co, vyznat se v čem, být obeznámen s čímavoir connaissance de qqch

connaisseur: být znalec vínaêtre connaisseur en vins

consternation: být ohromenêtre frappé de consternation

contact: být ve styku s kýmêtre en contact avec qqn

corps: být zdravý tělem i dušíêtre sain de corps et d'esprit

couleur: Ten mu to (ale) dal.hovor. Il lui en a fait voir de toutes les couleurs.

court: být krátkozraký, být omezenýavoir la vue courte

craché: To je celý on.C'est lui tout craché.

crainte: buďte bez obav z čehosoyez sans crainte à qqch

de: být trestán za své chybyêtre puni de ses fautes

débuter: být uveden do společnostidébuter dans le monde

déchirer: být rozerván mezi dvěma protichůdnými cityêtre déchiré

défaut: když není nic lepšíhoà défaut de mieux

défaveur: být u koho v nemilostiêtre en défaveur auprès de qqn

à: To je moje.Ceci est à moi.

accoutumer: být zvyklý na coêtre accoutumé à qqch

admettre: být připuštěn ke zkoušceêtre admis à un examen

affaiblir: být vysílen nemocíêtre affaibli par la maladie

agrafer: Sebrali ho policajti.Il s'est fait agrafer par les flics.

aimer: Rád jsem chodil ven s bratrem.J'aimais sortir avec mon frère.

air: Není tu čerstvý vzduch., Nedá se tu dýchat.On manque d'air ici.

aller: Je to křehké, (zacházejte s tím) jemně!C'est fragile, allez-y doucement !

amoureux: zamilovat se/být zamilovaný do kohotomber/être amoureux de qqn

amusant: (je) zábavné vidět/slyšetamusant à voir/entendre

annuler: Let do Lisabonu byl zrušen.Le vol pour Lisbonne a été annulé.

antan (d'): Kdeže loňské sněhy jsou?Mais où sont les neiges d'antan ? Villon

appartenir: být společným majetkem kohoappartenir à qqn en commun

apprendre: Náhodou jsem se dozvěděl tajemství.J'ai appris par hasard un secret.

archi-: To je notoricky známé.C'est archiconnu.

arrêter: Zloděj! Chyťte ho!Au voleur ! Arrêtez-le !

assurer: Jeho dřívější chování je nám zárukou pro budoucnost.Sa conduite passée nous assure de l'avenir.

atterrir: Zapadli jsme do hospůdky.Nous avons atterri dans une petite auberge.

avocat: Budu mluvit pouze v přítomnosti mého právního zástupce.Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat.

avoir: Víte, kolik je hodin?Avez-vous l'heure ?