Hlavní obsah

wee [wiː]

Slovesopt&pp weed, ger weeing

Podstatné jméno

  • BrE, dět.čurání, lulánído a weevyčurat se, vylulat se

Vyskytuje se v

go: Where do we go from here?Tak co teď?, Co budeme dělat? při řešení problému

heart: wear one's heart on one's sleevebýt co na srdci, to na jazyku, mít srdce na dlani

money: put one's money where one's mouth ispřispět penězi místo pouhého mluvení

sackcloth: wear sackcloth and ashessypat si popel na hlavu, kát se hl. přehnaně

sleeve: wear one's heart on one's sleevemít srdce na dlani, neskrývat své city

thin: be wearing thindocházet trpělivost ap.

ware: wareszboží nabízené na prodej, prodejní komodita

wear: wear wellvydržet, mít trvanlivost, málo se opotřebovávat nepodléhat času

wear: wear the trousersbýt hlava rodiny, rozhodovat v rodině, často o manželce

wear: wear thinošoupat (se), ošlapat (se) ztenčit nošením ap., přen. docházet trpělivost ap.

wear down: wear sth downobnosit, opotřebovat, ochodit oděv, obuv, stroj ap.

wear down: wear sb downzlomit, udolat, umluvit koho naléháním, výdrží ap.

wear out: wear sb outunavit, vyčerpat, utahat koho

weed: weed(s)chaluhy, mořské řasy

where: where from, from whereodkud

applicable: where applicablekde lze uplatnit, v příslušných případech, pokud se vztahuje

applicable: delete/strike out where not applicablenehodící se škrtněte

bun: wear one's hair in a bunmít vlasy v drdolu

hole: wear a hole in sthprodřít co proděravět opotřebením

infested: weed-infestedzaplevelený

necessary: where necessarykde je třeba

patience: I am running out of patience., My patience is wearing thin.Dochází mi trpělivost.

perfume: wear a perfumepoužívat parfém

ready-to-wear: ready-to-wear clotheskonfekční oděvy, konfekce

ski: ski-wearlyžařské oblečení

test: wearing testzkouška opotřebení

use: worn with useopotřebovaný

war: war-torn, war-wornválkou zničený

ware: glass waresklo, skleněné zboží, výrobky ze skla

ware: cooking warenádobí na vaření

wear: be wearing sthmít na sobě co

wear: wear smoothohladit se užíváním

wear: casual wearneformální oblečení, oděv pro volný čas

wear: evening wearspolečenský oděv

wear: come into wearzačít se nosit přijít do módy

wear: the worse for wearobnošený, opotřebovaný, hovor. jetý, přen. zhuntovaný, zřízený

wear: wear partsopotřebitelné/opotřebení podléhající díly

wear: wear hardnessodolnost proti opotřebení

worn: never wornnenošený oděv ap.

worn out: become worn outopotřebovávat se

be: Where were you yesterday?Kde jsi včera byl?

born: Where were you born?Kde jsi se narodil?

from: Where are you from?Odkud jsi?

get: They had to get aid to where it was most needed.Museli dostat pomoc tam, kde jí bylo nejvíc třeba.

go: Where are we going?Kam jdeme/jedeme?

go: Where do you usually go on holiday?Kam obvykle jezdíte na prázdniny?

go: Where does this road go to?Kam vede tato cesta?

leave off: Let's start from where we left off.Začneme tam, kde jsme přestali.

live: Where do you live?Kde bydlíte? nastálo

live: Where did you live before?Kde jste žil předtím?

meet: Where shall we meet?Kde si dáme sraz?

same: He wore the same clothes as me.Měl na sobě ty stejné šaty jako já.

shall: Where shall I go?Kam mám jít?

stay: Where are you staying?Kde bydlíte? v kterém hotelu ap.

unaccustomed: I'm unaccustomed to wearing suits.Nejsem zvyklý nosit oblek.

where: Where are we going?Kam jdeme?

where: Where are you from?Odkud jste?

fire: Where there's smoke, there's fire.Není kouře bez ohně.

trousers: wear the trousersbýt hlavou rodiny, mít rozhodující slovo

way: Where there is a will there is a way.Když se chce, všechno jde.

čest: všechna čestcredit where credit's due

mít: mít na soběbe wearing, wear sth, have sth on

my: u násdoma at our place, in our home, odkud pocházím where I come from

nás: u násdoma at our place, in our home, odkud pocházím where I am from

připoutaný: být připoutaný v sedadlebe wearing a seat belt, hovor. be buckled up

sobě: mít na sobě co oblečenébe wearing sth, have sth on

tráva: hovor. kouřit trávusmoke weed

u: u násodkud jsem where I'm from, doma at our place, v zemi in our country

všechen, všechna, všechno: všechna čestcredit where credit's due

vtip: otřepaný/vousatý vtiphackneyed/corny/well-worn joke

blízký: Kde je nejbližší nemocnice?Where is the nearest hospital?

brýle: nosit brýlewear glasses

bydlet: Kde bydlíš? trvaleWhere do you live?

cop: nosit copywear one's hair in plaits

hodící se: Nehodící se škrtněte.Delete as required., Delete where not applicable.

chodit: Chodí ve svetru.He wears a sweater.

jet: Kam jedeme?Where are we going?

jinde: Kde jinde?Where else?

jít: Kam jdeš/jdete?Where are you going?

kam: Kam jdeš?Where are you going?

kampak: Kampak asi šel?I wonder where he went.

kde: Kde bydlíš?Where do you live?

kdepak: Kdepak jsi?Where(abouts) are you?

mít: Odkud to máš?Where did you get it?

narodit se: Kde jsi/jste se narodil?Where were you born?

náušnice: Nosí náušnice.She wears earrings.

nosit: Nosíte brýle?Do you wear glasses?

obléct: Byl oblečen v uniformě.He was dressed in/wearing a uniform.

odkud: Odkud jste?Where are you from?