Hlavní obsah

wee [wiː]

Slovesopt&pp weed, ger weeing

Podstatné jméno

  • BrE, dět.čurání, lulánído a weevyčurat se, vylulat se

Vyskytuje se v

heart: wear one's heart on one's sleevebýt co na srdci, to na jazyku, mít srdce na dlani

money: put one's money where one's mouth ispřispět penězi místo pouhého mluvení

sackcloth: wear sackcloth and ashessypat si popel na hlavu, kát se hl. přehnaně

sleeve: wear one's heart on one's sleevemít srdce na dlani, neskrývat své city

thin: be wearing thindocházet trpělivost ap.

ware: wareszboží nabízené na prodej, prodejní komodita

wear: wear wellvydržet, mít trvanlivost, málo se opotřebovávat nepodléhat času

wear down: wear sth downobnosit, opotřebovat, ochodit oděv, obuv, stroj ap.

wear out: wear sb outunavit, vyčerpat, utahat koho

weed: weed(s)chaluhy, mořské řasy

where: where from, from whereodkud

applicable: where applicablekde lze uplatnit, v příslušných případech, pokud se vztahuje

bun: wear one's hair in a bunmít vlasy v drdolu

infested: weed-infestedzaplevelený

necessary: where necessarykde je třeba

patience: I am running out of patience., My patience is wearing thin.Dochází mi trpělivost.

perfume: wear a perfumepoužívat parfém

ready-to-wear: ready-to-wear clotheskonfekční oděvy, konfekce

ski: ski-wearlyžařské oblečení

test: wearing testzkouška opotřebení

use: worn with useopotřebovaný

war: war-torn, war-wornválkou zničený

wee: do a weevyčurat se, vylulat se

worn: never wornnenošený oděv ap.

worn out: become worn outopotřebovávat se

be: Where were you yesterday?Kde jsi včera byl?

born: Where were you born?Kde jsi se narodil?

from: Where are you from?Odkud jsi?

get: They had to get aid to where it was most needed.Museli dostat pomoc tam, kde jí bylo nejvíc třeba.

leave off: Let's start from where we left off.Začneme tam, kde jsme přestali.

live: Where do you live?Kde bydlíte? nastálo

meet: Where shall we meet?Kde si dáme sraz?

same: He wore the same clothes as me.Měl na sobě ty stejné šaty jako já.

shall: Where shall I go?Kam mám jít?

stay: Where are you staying?Kde bydlíte? v kterém hotelu ap.

unaccustomed: I'm unaccustomed to wearing suits.Nejsem zvyklý nosit oblek.

fire: Where there's smoke, there's fire.Není kouře bez ohně.

trousers: wear the trousersbýt hlavou rodiny, mít rozhodující slovo

way: Where there is a will there is a way.Když se chce, všechno jde.

čest: credit where credit's duevšechna čest

mít: be wearing, wear sth, have sth onmít na sobě

my: doma at our place, in our home, odkud pocházím where I come fromu nás

nás: doma at our place, in our home, odkud pocházím where I am fromu nás

připoutaný: be wearing a seat belt, hovor. be buckled upbýt připoutaný v sedadle

sobě: be wearing sth, have sth onmít na sobě co oblečené

tráva: smoke weedhovor. kouřit trávu

u: odkud jsem where I'm from, doma at our place, v zemi in our countryu nás

všechen, všechna, všechno: credit where credit's duevšechna čest

vtip: hackneyed/corny/well-worn jokeotřepaný/vousatý vtip

blízký: Where is the nearest hospital?Kde je nejbližší nemocnice?

brýle: wear glassesnosit brýle

bydlet: Where do you live?Kde bydlíš? trvale

cop: wear one's hair in plaitsnosit copy

hodící se: Delete as required., Delete where not applicable.Nehodící se škrtněte.

chodit: He wears a sweater.Chodí ve svetru.

jet: Where are we going?Kam jedeme?

jinde: Where else?Kde jinde?

jít: Where are you going?Kam jdeš/jdete?

kam: Where are you going?Kam jdeš?

kampak: I wonder where he went.Kampak asi šel?

kde: Where do you live?Kde bydlíš?

kdepak: Where(abouts) are you?Kdepak jsi?

narodit se: Where were you born?Kde jsi/jste se narodil?

náušnice: She wears earrings.Nosí náušnice.

nosit: Do you wear glasses?Nosíte brýle?

obléct: He was dressed in/wearing a uniform.Byl oblečen v uniformě.

odkud: Where are you from?Odkud jste?

patřit: Where does the chair go to?Kam patří ta židle?

podít se: Where did he go?Kam se poděl?

položit: Where shall I put it?Kam to mám položit?

postavit: Where shall I put it?Kam to mám postavit?

pracovat: Where do you work?Kde pracuješ?

prsten: wear a ringnosit prsten

rovnátko: She wears braces.Nosí rovnátka.

sehnat: Where can I get the book?Kde seženu tu knihu?

schovat: Where did you hide it?Kam jsi to schoval?

strávit: Where are you going to spend your holiday?Kde strávíte dovolenou?

teple: put on/wear warm clothesteple se obléci/oblékat

ti, ty, ta: Where are the papers?Kde jsou ty papíry?

go: Where do we go from here?Tak co teď?, Co budeme dělat? při řešení problému

tušit: Do you happen to know where ...?Netušíte náhodou, kde...?

vést: Where does this road go to?Kam vede tato cesta?

vězet: Where have you been?, What took you so long?Kde vězíš?

vézt: Where are you taking him?Kam ho vezete?

vysadit: Where shall I drop you off?Kde vás mám vysadit?

vzít si: What shall I wear?Co si mám vzít na sebe?

zařadit: I didn't know where to put him.Nevěděl jsem, kam ho zařadit.

dlaň: to wear one's heart on one's sleevemít srdce na dlani

dopracovat: (Just) Look where it got you!, Look at you now!Tys to ale dopracoval.

chtít se: Where there is a will there is a way.Když se chce, všechno jde.

jazyk: wear one's heart on one's sleeve, always speak one's mindbýt co na srdci, to na jazyku

když: Where there is a will there is a way.Když se chce, všechno jde.

kouř: There is no smoke without fire., Where there's smoke, there's fire.Není kouře bez ohně.

rodina: be the head of the family, hovor. wear the pantsbýt hlava rodiny

voda: be growing like a weedrůst jako z vody