Hlavní obsah

where [weə]

Příslovce

  • kde, kam v otázceWhere are we going?Kam jdeme?

Fráze

  1. where from, from where odkud

Vyskytuje se v

money: put one's money where one's mouth ispřispět penězi místo pouhého mluvení

where: where from, from whereodkud

applicable: where applicablekde lze uplatnit, v příslušných případech, pokud se vztahuje

necessary: where necessarykde je třeba

be: Where were you yesterday?Kde jsi včera byl?

born: Where were you born?Kde jsi se narodil?

from: Where are you from?Odkud jsi?

get: They had to get aid to where it was most needed.Museli dostat pomoc tam, kde jí bylo nejvíc třeba.

leave off: Let's start from where we left off.Začneme tam, kde jsme přestali.

live: Where do you live?Kde bydlíte? nastálo

meet: Where shall we meet?Kde si dáme sraz?

shall: Where shall I go?Kam mám jít?

stay: Where are you staying?Kde bydlíte? v kterém hotelu ap.

fire: Where there's smoke, there's fire.Není kouře bez ohně.

way: Where there is a will there is a way.Když se chce, všechno jde.

čest: credit where credit's duevšechna čest

my: doma at our place, in our home, odkud pocházím where I come fromu nás

nás: doma at our place, in our home, odkud pocházím where I am fromu nás

u: odkud jsem where I'm from, doma at our place, v zemi in our countryu nás

všechen, všechna, všechno: credit where credit's duevšechna čest

blízký: Where is the nearest hospital?Kde je nejbližší nemocnice?

bydlet: Where do you live?Kde bydlíš? trvale

hodící se: Delete as required., Delete where not applicable.Nehodící se škrtněte.

jet: Where are we going?Kam jedeme?

jinde: Where else?Kde jinde?

jít: Where are you going?Kam jdeš/jdete?

kam: Where are you going?Kam jdeš?

kampak: I wonder where he went.Kampak asi šel?

kde: Where do you live?Kde bydlíš?

kdepak: Where(abouts) are you?Kdepak jsi?

mít: Where did you get it?Odkud to máš?

narodit se: Where were you born?Kde jsi/jste se narodil?

odkud: Where are you from?Odkud jste?

patřit: Where does the chair go to?Kam patří ta židle?

podít se: Where did he go?Kam se poděl?

položit: Where shall I put it?Kam to mám položit?

postavit: Where shall I put it?Kam to mám postavit?

pracovat: Where do you work?Kde pracuješ?

sehnat: Where can I get the book?Kde seženu tu knihu?

schovat: Where did you hide it?Kam jsi to schoval?

strávit: Where are you going to spend your holiday?Kde strávíte dovolenou?

ti, ty, ta: Where are the papers?Kde jsou ty papíry?

tušit: Do you happen to know where ...?Netušíte náhodou, kde...?

vést: Where does this road go to?Kam vede tato cesta?

vězet: Where have you been?, What took you so long?Kde vězíš?

vézt: Where are you taking him?Kam ho vezete?

vysadit: Where shall I drop you off?Kde vás mám vysadit?

zařadit: I didn't know where to put him.Nevěděl jsem, kam ho zařadit.

dopracovat: (Just) Look where it got you!, Look at you now!Tys to ale dopracoval.

chtít se: Where there is a will there is a way.Když se chce, všechno jde.

když: Where there is a will there is a way.Když se chce, všechno jde.

kouř: There is no smoke without fire., Where there's smoke, there's fire.Není kouře bez ohně.

go: Where do we go from here?Tak co teď?, Co budeme dělat? při řešení problému