Hlavní obsah

o'clock [əˈklɒk]

Příslovce

  • hodin(y) při udávání časuat two o'clockve dvě hodiny

Vyskytuje se v

acceptance: oznámení o přijetí adepta ap., písemné potvrzení přijetí nabídky, práce ap.letter of acceptance

accession: Smlouva o přistoupení k EUAccession Treaty

act: hra o třech dějstvíchplay in three acts

adjustment: úprava o vliv inflaceekon. inflation adjustment

affiliation: soudní rozhodnutí o placení výživnéhopráv. affiliation order

all: ještě více, o to víceall the more

applicant: uchazeč o prácijob applicant

application: žádost o kaucipráv. application for bail

apply: žádat o místo, ucházet se o práciapply for a job

asylum: žádat o politický azylapply for political asylum

attempt: pokus o převratcoup attempt

attempted: pokus o vraždu/znásilněnípráv. attempted murder/rape

awareness: známost značky, povědomí o značcebrand awareness

bankruptcy: požádat o vyhlášení konkurzuekon. file for bankruptcy

boundary: spor o hranice mezi státy ap.boundary dispute

burglary: pokus o vloupánípráv. attempted burglary

call: žádat o prošetřenícall for an investigation

care: pečovat o svůj vzhledtake care of one's appearance

censure: hlasování o vyslovení nedůvěry vládě ap.vote of censure

certificate: osvědčení o původu zboží ap.certificate of origin

Christmas: o Vánocíchat Christmas

citizenship: (za)žádat o/dostat občanstvíapply for/be granted citizenship

clemency: žádost o milostpráv. plea for clemency

company: firemní právo, zákon o (obchodních) společnostechpráv., ekon. company law

confidence: hlasování o důvěře vládě ap.vote of confidence

conformity: prohlášení o shoděCertificate of Conformity

consent: rozhodnutí o soudním smíruconsent decree

contract: smlouva o dílo, dohoda o provedení práceekon. contract for work

course: večeře o třech chodechthree-course supper

custodial: = péče o dítě svěřené soudem do výchovy jednomu z rodičůcustodial care

customer: služby zákazníkům/péče o zákazníkacustomer service/care

demand: zájem o odborníky, poptávka po odbornícíchdemand for specialists

dental: péče o chrup zubařskádental care

deposit: vkladový lístek, potvrzení o vkladudeposit slip

Easter: o Velikonocích, na Velikonoceat Easter

elderly: péče o senioryelderly care

enriched: potraviny obohacené o vitamíny(vitamin-)enriched foods

escape: pokus o útěkescape attempt

feel: ozvat se, dát o sobě vědět bolest, dopad ap.make osf felt

file: zažádat o rozvodfile for divorce

hair's breadth: o vlásek, o chlup, jen tak takby a hair's breadth

hand: požádat koho o (vý)pomoc s čímask sb for a hand with sth

handler: zřízenec starající se o zavazadla na letišti ap.baggage handler

hire purchase: smlouva o splátkovém prodejihire-purchase agreement

hobbyist: počítačový fanda, člověk, který se zajímá o počítačecomputer hobbyist

home: zvítězit o prsaget home by inches

homestead: zákon o přidělování půdy osadníkům 1862Homestead Act

horsepower: motor o výkonu 70 koní70-horsepower engine

shadow: five o'clock shadowjednodenní strniště narostlé od rána do odpoledne

about: Řekl mi o tom.He told me about it.

admission: (po)žádat o přijetí, hlásit se kamapply for admission to sth

against: Opřela se o zeď.She leaned against the wall.

any: Není to o nic snazší.It's not any easier.

at: at three o'clockve tři hodiny

be: O co se to pokouší?What is he trying to do?

become: Začal jsem se o to zajímat.I became interested in it.

biggie: Není to žádná velká věc., O nic nejde.It's no biggie.

board: Dnes o to nikdo nestojí., Dnes na to každý kašle., To dnes nikoho nezajímá., To se dnes nenosí.This goes by the board today.

by: Je o hlavu větší.He is a head taller.

can: Dovedu se o sebe postarat.I can take care of myself.

clock: Hodiny jdou o 10 minut pozadu.The clock is 10 minutes slow.

close: To bylo těsné/o vlásek., Bylo to jen tak tak.It was a close shave.

danger: Hrozí mu, že přijde o práci.He is in danger of losing his job.

deal: Hodně o tom vím.I know a good deal about it.

debate: O této věci se zeširoka debatovalo.This issue was widely debated.

disinterested: O jídlo neměla vůbec zájem., Jídlo jí bylo lhostejné.She was disinterested in food.

divorce: zažádat o rozvodpráv. file for divorce

do: Ví o tom?Does he know about it?

dream: Zdálo se mi o tobě.I dreamt about you.

fast: Hodinky ti jdou o hodinu napřed.Your watch is an hour fast.

first: Bylo to poprvé, co jsme o tom slyšeli.It was the first we heard of it.

hear: Ozvi se mi., Dej o sobě vědět.Let me hear from you.

her: Řekl jsem jí o tom.I told her about it.

it: It's 3 o'clock.Jsou 3 hodiny.

face: ztratit tvář, blamovat se, přijít o prestižlose face

guess: Nevím (o tom) víc než ty., Vím o tom asi tolik, co ty.Your guess is as good as mine.

dvanáctý: twelve o'clockdvanáctá hodina

hodina: It's ten (o'clock).Je deset hodin.

chytit: I must catch the seven o'clock train.Musím chytnout vlak v sedm.

sraz: meeting time 6 o'clocksraz v 6 hod

v, ve: at three o'clockve tři hodiny

vstát: I got up at eight o'clock.Vstal jsem v osm hodin.