Hlavní obsah

enriched [ɪnˈrɪtʃt or enˈ-]

Přídavné jméno

  • with/by sth obohacený čím(vitamin-)enriched foodspotraviny obohacené o vitamínyenriched uraniumobohacený uran

Vyskytuje se v

enriched: (vitamin-)enriched foodspotraviny obohacené o vitamíny

přilepšit: enrich osf, make/get some extra money, k běžnému příjmu supplement one's incomepřilepšit si vydělat si peníze

enrich: enrich osfobohatit se, zbohatnout, přilepšit si