Hlavní obsah

came [keɪm]

Související hesla

pt of come

Vyskytuje se v

aid: jít komu na pomocgo to sb's aid, come to the aid of sb

alive: (znovu) ožít, obživnout, přen. stát se živějším vyprávění, popiscome alive

along: přijít (taky), jít společně na určité místocome along

amiss: co BrE by neuškodilo, by přišlo vhod/se hodilo, hovor. by bodlosth would not come/go amiss

before: být důležitější než kdo/co, mít přednost před čímcome before sb/sth

bump: dopadnout tvrdě na zem, vrátit se (rázem) do tvrdé realitycome (back) down to earth with a bump

circle: vrátit se zpět na začátek/do počátečního bodu cyklický vývojcome/turn full circle

clean: kápnout božskou o čem, vyrukovat s pravdou ven o čemcome clean about sth

closet: přiznat se k homosexualitěcome out of the closet

come: dosahovat, sahat (až) kam oděv ke kolenům ap.come up to sth

come along: Dělej!, Pohni (si)! rychleCome along!

come in: mít pravidelný příjem penízehave money coming in

come off: Nekecej!, Nech toho!Come off it!

come on: začínat u koho, lézt na koho nemoc, bolest ap.be coming on

come out: vystoupit na podporu čeho/proti čemucome out for/against sth

come over: sth hovor. začít náhle být jaký, (náhle) pocítit, začít pociťovat co závrať, radost ap.come over (all)

come up: nadcházet, blížit se, chystat se cobe coming up

come up to: sth blížit se k čemu o čase, stavube coming up to

complete: patřit dohromady k čemu, být v sadě s čímcome complete with sth

cow: do soudného dne dlouho, často bez výsledkuuntil the cows come home

cropper: padnout na hubu, pohořet, zcela ztroskotatcome a cropper

earth: vrátit se (nohama) na zemcome down to earth

easy: lehce nabyl, lehce pozbyl majetekeasy come, easy go

effect: nabýt platnosti, vstoupit v platnost zákon ap.take effect, come into effect

end: skončit válka ap.come to an end

face: setkat se osobně/tváří v tvář s kýmcome face to face with sb

fire: dostat se pod palbucome under fire

first: být přednější, mít přednost před čímkoliv jinýmcome first

goods: splnit očekávání, udělat, co se očekávalodeliver/come up with the goods

grief: špatně dopadnout, skončit neúspěchem, pohořetcome to grief

grip: (začít) řešit, poprat se, vypořádat se s čím problémy ap.get/come to grips with sth

halt: zastavit secome to a halt

handy: přijít vhod, hodit secome in handy

harm: nepřijít k újměcome to no harm

how: Jak to?How come/so?

in: vstoupit, vejít, jít dovnitř kam do pokoje ap.come in

life: ožít, oživnout, probudit se k životu aktivita ap.come to life

light: vyjít najevo fakt ap., provalit se aféra ap.come to light

mind: vybavit se komu co, napadnout koho co, vytanout na mysli co komu myšlenkacome to mind

naturally: připadnout přirozené komucome naturally to sb

notice: upoutat čí pozornostcome to sb's notice

operation: začít fungovat systém, vstoupit v platnost, nabýt účinnosti normacome into operation

own: uplatnit se, dojít uplatnění, realizovat se, prosadit secome into one's own

play: vstoupit do hry, začít působit faktor ap.come into play

point: dostat se k věci člověk v hovoru ap.come to the point

rain: za každých podmínek, ať se děje, co se děje, za každého počasí jít na procházku, trénovat ap.(come) rain or shine

rest: zastavit se přestat se pohybovat, o věcicome to rest

sense: dostat rozum, přijít k rozumucome to one's senses

shape: počátek nového vývojethe shape of things to come

sticky: špatně skončitcome to a sticky end

term: smířit se, vyrovnat se s čímcome to terms with sth

ton: podat si koho, došlápnout si na kohocome down on sb like a ton of bricks

true: splnit se, vyplnit se, doopravdy se stát sen ap.come true

unstuck: odlepit (se), uvolnit (se), odchlípnout (se)come unstuck

useful: hodit se, uplatnit secome in useful

wash: vyjít najevo, ukázat se pravda ap.come out in the wash

way: výrazně pokročit, dostat se mnohem dál, vypracovat secome a long way

adrift: uvolnit se od čeho jedno od druhéhocome adrift from sth

apart: rozpadnout se na částicome apart

attack: být napaden kýmcome under attack from sb

being: vzniknoutcome into being

blossom: rozkvést, jít do květucome into blossom

bud: rozpučet, vypučet, vyrašitcome into bud

come into: vzniknoutcome into being

come to: přijít v niveč, vyjít naprázdno, padnout plán ap.come to nothing

coming: druhý příchod Kristasecond coming of Christ

conclusion: dojít k závěru, že ...come to the conclusion that ...

age: stát se plnoletým, dosáhnout plnoletosti, dospětcome of age

contact: přijít do styku, dostat se do kontaktu s kým/čímcome into contact with sb/sth

existence: vzniknoutcome into existence

expectation: nenaplnit očekávánínot live/come up to expectations

fashion: přijít do/vyjít z módycome into/go out of fashion

learn: learn sth by heart(na)učit se nazpaměť co

self-taught: He is self-taught.Je to samouk., Učil se sám.

nazpaměť: memorize sth, learn sth by heart(na)učit se nazpaměť co

řeč: study foreign languagesučit se cizí řeči

učit se: memorize sth, learn sth by heartučit se co nazpaměť