Hlavní obsah

čas

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (veličina obecně) вре́мяMám málo času.У меня́ не хвата́ет вре́мени.Mám hodně času.У меня́ мно́го вре́мени.trávit časпроводи́ть вре́мя
  2. (objektivně měřený) вре́мяpřesný časто́чное вре́мяstředoevropský časсреднеевропе́йское вре́мя
  3. (časový úsek) вре́мяjednou za čas, čas od časuвре́мя от вре́мениsvého časuв своё вре́мяpo časeне́которое вре́мя спустя́
  4. (příhodná, přiměřená doba) вре́мя, пора́
  5. (termín, lhůta) срок, вре́мяJe čas jít do práce.Пора́ идти́ на рабо́ту.nejvyšší časса́мое вре́мяčas odjezdu/odletuвре́мя отправле́ния/вы́летаčas příjezdu/příletuвре́мя прибы́тия/прилётаdělat přes časрабо́тать сверхуро́чно
  6. (volná doba) свобо́дное вре́мя, досу́гMáš dnes večer čas?У тебя́ есть вре́мя сего́дня ве́чером?Nemám čas.Мне не́когда.
  7. (naměřený ap.) вре́мя
  8. (gramatická kategorie) вре́мяčas přítomný/minulý/budoucíнастоя́щее/проше́дшее/бу́дущее вре́мя
  9. časy (poměry) пора́, вре́мя

Vyskytuje se v

horší: чёрный деньhorší časy

letní: ле́тнее вре́мяletní čas

minulý: проше́дшее вре́мяminulý čas

nastavený: доба́вленное вре́мяsport. nastavený čas

nechat: оста́вить что на чёрный деньnechat si co na horší časy

oddechový: вре́мя о́тдыха, тайм-а́утsport. oddechový čas

onen, ona, ono: в те времена́, в ту по́руza oněch časů

počkat: погоди́ть до лу́чших времёнpočkat (si) na lepší časy

postup: с тече́нием вре́мениpostupem času

práce: сверхуро́чная рабо́таpráce přes čas

předminulý: давнопроше́дшее вре́мя, плюсквамперфе́ктling. předminulý čas

příslovečný: обстоя́тельство ме́ста/вре́мени/о́браза де́йствияpříslovečné určení místa/času/způsobu

přítomný: настоя́щее вре́мяling. přítomný čas

starý: в дре́вние времена́za starých časů

stroj: маши́на вре́мениstroj času

světový: всеми́рное мирово́е вре́мяastron. světový čas

určení: обстоя́тельство вре́мени/ме́ста/це́ли/причи́ны/о́браза де́йствияpříslovečné určení času/místa/účelu/příčiny/způsobu

volný: свобо́дное вре́мя, досу́гvolný čas

vysílací: эфи́рное вре́мя, вре́мя переда́чиvysílací čas/doba

za: в на́ше вре́мяza našich časů

zlatý: золото́е вре́мяzlaté časy

zlý: тяжёлые времена́zlé časy

dávný: в да́вние времена́, давни́м-давно́před dávnými a dávnými časy

domů: Уже́ пора́ идти́ домо́й.Je čas jít domů.

jednat: Пора́ де́йствовать.Je na čase jednat.

ještě: Пока́ есть вре́мя.Ještě je čas.

jít: Пора́ идти́ домо́й.Je čas jít domů.

kopa: У тебя́ мо́ре вре́мени.hovor. Máš kopu času.

krátit: корота́ть вре́мяkrátit si čas

letět: Вре́мя бы́стро лети́т.Čas rychle letí.

mařit: тра́тить вре́мя на чтоmařit čas čím

mrhání: Э́то пуста́я тра́та вре́мени.Je to mrhání časem.

nadejít: Наступи́ло вре́мя.Nadešel čas.

nějaký: Это займёт не́которое вре́мя.Potrvá to nějaký čas.

neúprosný: Вре́мя неумоли́мо.Čas je neúprosný.

odlet: вре́мя вы́летаčas odletu

plynout: Вре́мя прохо́дит.Čas plyne.

plýtvání: напра́сная тра́та вре́мениzbytečné plýtvání časem

poddat se: Со вре́менем всё нала́дится.Časem se všechno poddá.

postupem: со вре́менем, с тече́нием вре́мениpostupem času

potřebovat: Всему́ своё вре́мя.Všechno potřebuje svůj čas.

pracovat: рабо́тать сверхуро́чноpracovat přes čas

přebolet: Со вре́менем всё пройдёт.Časem všechno přebolí.

přesný: то́чное вре́мяpřesný čas

rozmyšlená: дать вре́мя на размышле́ниеdát čas na rozmyšlenou

slovesný: (глаго́льное) вре́мя, вре́мя глаго́лаslovesný čas

stát: Э́то сто́ит де́нег и вре́мени.Stojí to čas i peníze.

svůj, svá, své, svoje: в своё вре́мяsvého času kdysi

škoda: Жа́лко де́нег/вре́мени.Škoda peněz/času.

ubíjet: убива́ть вре́мяubíjet čas

udělat: освободи́ть/найти́ вре́мя для чегоudělat si čas na co

uplynout: С тех пор мно́го вре́мени прошло́.Od té doby uplynulo hodně času.

úspora: эконо́мия мате́рии/вре́мени/то́пливаúspora materiálu/času/paliva

utéct: Дово́льно вре́мени прошло́.Utekla spousta času.

uvidět: Вре́мя пока́жет.Časem se uvidí.

věnovat: удели́ть/уделя́ть вре́мя, посвяти́ть/посвяща́ть вре́мя кому/чемуvěnovat čas čemu

vypršet: Вре́мя истекло́.Čas vypršel.

vyžádat si: потре́бовать вре́мяvyžádat si čas

zabít: уби́ть вре́мяzabít čas

zbytečně: зря тра́тить вре́мяzbytečně marnit čas

zbytečný: напра́сная тра́та вре́мениzbytečná ztráta času

ztracený: поте́рянное вре́мяztracený čas

ztrácet: теря́ть драгоце́нное вре́мяztrácet drahocenný čas

blýskat (se): Де́ло идёт на попра́вку.Blýská se na lepší časy.

do: Всему́ своё вре́мя.Všeho do času.

habaděj: Вре́мени у нас хоть отбавля́й.Času máme habaděj.

hojit: Вре́мя изле́чит все ра́ны.Čas hojí všechny rány.

chtít: Ка́ждому о́вощу - свой сезо́н.Všechno chce svůj čas.

otázka: Э́то лишь вопро́с вре́мени.Je to jen otázka času.

peníze: Вре́мя - (э́то) де́ньги.Čas jsou peníze.

schovat: отложи́ть на чёрный деньschovat si co na horší časy

věčný: на ве́чные времена́na věčné časy

vysoký: Са́мое вре́мя нача́ть!Je nejvyšší čas začít!

zbytečnost: толо́чь во́ду в сту́пе, во́ду решето́м носи́тьztrácet čas zbytečnostmi

zub: следы́ вре́мениzub času

вопро́с: вопро́с вре́мениotázka času

вре́мя: Вре́мя пока́жет.Čas ukáže., Časem se uvidí.

вы́лет: вре́мя вы́летаčas odletu

мча́ться: Вре́мя мчи́тся.Čas letí.

проби́ть: Его́ час проби́л.Přišel jeho čas., Přišla jeho hodina.

тряхну́ть: тряхну́ть старино́й/мо́лодостьюchovat se jako za starých časů/zamlada

худо́й: худы́е времена́špatné časy

вздохну́ть: Вздохну́ть не́когда.Není čas na odpočinek.

вспять: поверну́ть вре́мя вспятьvrátit čas

да́ром: да́ром теря́ть вре́мяzbůhdarma ztrácet čas

жаль: жаль вре́мениškoda času

за́нятый: Он за́нят.Je zaneprázdněný., Nemá čas.

напра́сно: теря́ть вре́мя напра́сноzbytečně ztrácet čas

не́когда: Мне не́когда.Nemám čas.

нену́жный: нену́жная тра́та вре́мениzbytečná ztráta času

ползти́: Вре́мя ползёт.Čas se vleče.

пора́: Пора́ домо́й.Je čas jít domů.

проведе́ние: проведе́ние свобо́дного вре́мени(s)trávení volného času

свой: Всему́ своё вре́мя.Všechno má svůj čas.

тра́та: тра́та вре́мениztráta času

у: У меня́ есть вре́мя.Mám čas.

вода́: Мно́го/нема́ло воды́ утекло́.Uplynulo hodně vody/času.

исцели́ть: Вре́мя исцели́т ра́ны.Čas všechno zahojí.

о́вощи: Вся́кому о́вощу свой сезо́н.Všechno má (svůj) čas.

пожи́ть: Поживём - уви́дим.(Časem) uvidíme., Čas ukáže.

размышле́ние: дать вре́мя на размышле́ниеdát čas na rozmyšlenou

сбереже́ние: сбереже́ния на чёрный деньúspory na horší časy

спех: Э́то не к спе́ху.To nespěchá., To počká., To má čas., Na to je dost času.

терпе́ние: На вся́кое хоте́ние есть терпе́ние.Dočkej času jako husa klasu.

у́жинать: Пора́ у́жинать.Je čas večeřet.

шестна́дцать: Твой но́мер шестна́дцать.iron. Nejsi v pořadí., Klídek, tvůj čas přijde.

čas: то́чное вре́мяpřesný čas