Hlavní obsah

do

Předložka

  1. (dovnitř, k jádru) в, во чтоšeptat co do ucha komuшепта́ть что на́ ухо кому
  2. (k nějakému cíli) в что, до чего, на чтоdívat se do očíсмотре́ть в глаза́jet do cizinyе́хать за грани́цуskok do dálky/výškyпрыжо́к в длину́/высоту́skoky do vodyпрыжки́ в во́дуvulg. Do prdele!К свинья́м соба́чьим!, Ёб твою́ мать!
  3. (až po) до чегоod rána do večeraс утра́ до ве́чера
  4. (vyjadřuje plnou míru) до чегоdo nekonečna opakovatповторя́ть до бесконе́чности
  5. (vyjadřuje účel) в что, на что
  6. (vyj. vztah mezi dějem a předmětem) в чтоvrýt se do pamětiвре́заться в па́мять

Vyskytuje se v

больни́ца: лечь в больни́цуjít do nemocnice

бро́ситься: бро́ситься в го́ловуstoupnout do hlavy o alkoholu ap.

ве́чность: ка́нуть в ве́чностьodejít do nenávratna, upadnout v zapomnění, zmizet nadobro

взлете́ть: взлете́ть на во́здухvyletět do vzduchu explodovat

вли́пнуть: вли́пнуть в исто́риюdostat se do bryndy

вогна́ть: вогна́ть в гроб когоpřivést koho do hrobu

высота́: прыжо́к в высоту́skok do výšky

доста́вка: доста́вка на́ домrozvoz (domů), donáška do domu

заря́: от зари́ до зари́od slunka do slunka

звоно́к: от звонка́ до звонка́od začátku do konce

ка́пля: глазны́е ка́плиkapky do očí

колесо́: но́ги колесо́мnohy do O

коми́ссия: брать това́р на коми́ссиюbrát zboží do komise

ме́ра: в како́й ме́реnakolik, jak moc, do jaké míry

наскво́зь: ви́деть наскво́зь когоmít prokouknutého koho, vidět komu až do žaludku

нога́: поста́вить/подня́ть на́ ноги когоpostavit koho/co na nohy, dát koho/co do pořádku

ночь: до глубо́кой но́чиpozdě do noci

ого́нь: В ого́нь и в во́ду пойдёт за кого.Skočil by pro koho (i) do ohně.

опусти́ть: опусти́ть ру́киsložit ruce (do klína)

оха́пка: схвати́ть в оха́пкуvzít do náručí

па́мять: вре́заться в па́мятьvrýt se do paměti

абсу́рд: довести́ что до абсу́рдаdovést co do absurdna/ad absurdum

аксессуа́ры: аксессуа́ры для ку́хниdoplňky do kuchyně

ба́зовый: ба́зовый курс хи́мииúvod do chemie

биле́т: биле́т в теа́трvstupenka do divadla

бить: бить в дверь кулако́мbouchat do dveří pěstí

бра́ться: бра́ться за рабо́туdá(va)t se do práce

броса́ться: броса́ться в глаза́být nápadný, bít do očí

вбить: вбить гвоздь в сте́нуzatlouci hřebík do zdi

ввод: ввод в де́йствиеuvedení do provozu

вдава́ться: вдава́ться в подро́бностиzabíhat do podrobností

взлома́ть: взлома́ть систе́муnabourat se do systému

взя́ться: взя́ться за рабо́туdát se do práce

включи́ть: включи́ть в догово́рzahrnout do smlouvy

вмеша́ться: вмеша́ться в конфли́ктzasáhnout do konfliktu

внесе́ние: внесе́ние в спи́сокzapsání do seznamu

вни́кнуть: вни́кнуть в суть де́лаpochopit podstatu, proniknout do podstaty (věci)

войти́: войти́ в дом/исто́риюvejít do domu/historie

восстанови́ть: восстанови́ть кого на рабо́теvzít koho zpět do práce

восьмёрка: сесть на восьмёркуnastoupit do osmičky tramvaj ap.

впада́ть: впада́ть в кра́йностиjít do extrémů

вперёд: Вперёд!Do toho! povzbuzování

вплоть: вплоть до утра́až do rána

вступа́ть: вступа́ть в бракvstupovat do manželství, ženit se, vdávat se

всю́ду: Всю́ду суёт свой нос.Do všeho strká nos.

втере́ть: втере́ть крем в ко́жуvetřít krém do kůže

въе́хать: въе́хать в кварти́руnastěhovat se do bytu

вы́бросить: вы́бросить в му́сорvyhodit do smetí

вы́йти: вы́йти в фина́лpostoupit do finále

вы́лететь: Президе́нт вы́летел за грани́цу.Prezident odletěl do zahraničí.

вы́слать: вы́слать приглаше́ние в Росси́юposlat pozvání do Ruska

вы́ход: вы́ход в полуфина́лpostup do semifinále

го́род: е́здить в го́родjezdit do centra

депре́ссия: впасть в депре́ссиюupadnout do deprese

диску́ссия: вступи́ть в диску́ссиюzapojit se do diskuse

доста́ть: доста́ть биле́т в теа́трsehnat lístek do divadla

до́суха: вы́тереть до́сухаvytřít do sucha

за: уе́хать за́ городodjet za město, odjet do přírody

заверну́ть: заверну́ть кни́гу в бума́гуzabalit knihu do papíru

зае́хать: зае́хать в пра́вую полосу́zařadit se do pravého (jízdního) pruhu

заключи́ть: заключи́ть в ско́бкиdát do závorek

замкну́ться: замкну́ться в себе́uzavřít se do sebe

занести́: занести́ в спи́сокzanést do seznamu

запра́вить: запра́вить сала́т смета́нойpřidat do salátu smetanu

изно́с: (рабо́тать) на изно́с(pracovat) do roztrhání těla

кино́: сходи́ть в кино́zajít do kina

корзи́на: доба́вить в корзи́нуvložit do košíku v internetovém obchodě

люк: грузово́й люк самолётаotvor do nákladního prostoru letadla

мо́лния: В самолёт попа́ла мо́лния.Do letadla uhodil blesk.

на: идти́ на рабо́туjít do práce

набро́ситься: набро́ситься на еду́pustit se do jídla

наём: сдам в наёмpronajmu, dám do nájmu

нала́живаться: жизнь нала́живаетсяživot se vrací do správných kolejí

недалеко́: Мне недалеко́ до...Mám to kousek do...

обсле́дование: лечь в больни́цу на обсле́дованиеjít do nemocnice na vyšetření

отста́вка: отпра́вить в отста́вкуposlat do důchodu

па́пка: сохрани́ть что в па́пкуuložit co do adresáře

па́рта: сесть за па́ртуsednout si do lavice

бровь: попа́сть не в бровь, а пря́мо в глазtrefit do černého, trefit hřebík na hlavičku

вали́ть: вали́ть всё в одну́ ку́чуházet vše do jednoho pytle

вбива́ть: вбива́ть в го́ловуvtloukat do hlavy

взгляну́ть: взгляну́ть пра́вде в глаза́pohlédnout pravdě do očí

внести́: внести́ свою́ ле́птуpřispět svou troškou do mlýna

волк: Волко́в боя́ться в лес не ходи́ть.Kdo se bojí, nesmí do lesa.

вы́думать: По́роха не вы́думает.Díru do světa neudělá.

гость: Гость на гость хозя́ину ра́дость.Host do domu, Bůh do domu.

гроб: вогна́ть кого в гробpřivést koho do hrobu

де́ло: Како́е мне до э́того де́ло?Co je mi do toho?

душа́: Душа́ в пя́тки ушла́.Spadlo komu srdce do kalhot., Byl strachy celý bez sebe.

звезда́: звёзд с не́ба не хвата́ет ктоdíru do světa neudělá kdo, je nemastný neslaný

ка́пелька: вы́пить всё до ка́пелькиvypít vše do poslední kapky

кость: до мозга́ косте́йdo morku kosti

кра́йность: броса́ться от одно́й кра́йности к друго́йjít z extrému do extrému