Hlavní obsah

do

Předložka

  1. (dovnitř, k jádru) в, во чтоšeptat co do ucha komuшепта́ть что на́ ухо кому
  2. (k nějakému cíli) в что, до чего, на чтоdívat se do očíсмотре́ть в глаза́jet do cizinyе́хать за грани́цуskok do dálky/výškyпрыжо́к в длину́/высоту́skoky do vodyпрыжки́ в во́дуvulg. Do prdele!Пизде́ц!, Ёб твою́ мать!
  3. (až po) до чегоod rána do večeraс утра́ до ве́чера
  4. (vyjadřuje plnou míru) до чегоdo nekonečna opakovatповторя́ть до бесконе́чности
  5. (vyjadřuje účel) в что, на что
  6. (vyj. vztah mezi dějem a předmětem) в чтоvrýt se do pamětiвре́заться в па́мять

Vyskytuje se v

больни́ца: лечь в больни́цуjít do nemocnice

бро́ситься: бро́ситься в го́ловуstoupnout do hlavy o alkoholu ap.

бро́ситься: бро́ситься в глаза́praštit do očí

ве́чность: ка́нуть в ве́чностьodejít do nenávratna, upadnout v zapomnění, zmizet nadobro

взлете́ть: взлете́ть на во́здухvyletět do vzduchu explodovat

вли́пнуть: вли́пнуть в исто́риюdostat se do bryndy

вогна́ть: вогна́ть в гроб когоpřivést koho do hrobu

высота́: прыжо́к в высоту́skok do výšky

го́дность: срок го́дностиdatum spotřeby, spotřebujte (do)

доста́вка: доста́вка на́ домrozvoz (domů), donáška do domu

заря́: от зари́ до зари́od slunka do slunka

звоно́к: от звонка́ до звонка́od začátku do konce

ка́пля: глазны́е ка́плиkapky do očí

колесо́: но́ги колесо́мnohy do O

коми́ссия: брать това́р на коми́ссиюbrát zboží do komise

ме́ра: в како́й ме́реnakolik, jak moc, do jaké míry

наве́с: наве́с в штрафну́юcentr do šestnáctky

наскво́зь: ви́деть наскво́зь когоmít prokouknutého koho, vidět komudo žaludku

нога́: поста́вить/подня́ть на́ ноги когоpostavit koho/co na nohy, dát koho/co do pořádku

ночь: до глубо́кой но́чиpozdě do noci

ого́нь: В ого́нь и в во́ду пойдёт за кого.Skočil by pro koho (i) do ohně.

аксессуа́ры: аксессуа́ры для ку́хниdoplňky do kuchyně

ароматиза́тор: автомоби́льные ароматиза́торыvůně do auta

ба́зовый: ба́зовый курс хи́мииúvod do chemie

биле́т: биле́т в теа́трvstupenka do divadla

бить: бить в дверь кулако́мbouchat pěstí do dveří

бра́ться: бра́ться за рабо́туdá(va)t se do práce

броса́ться: броса́ться в глаза́být nápadný, bít do očí

вбить: вбить гвоздь в сте́нуzatlouci hřebík do zdi

ввод: ввод в де́йствиеuvedení do provozu

вдава́ться: вдава́ться в подро́бностиzabíhat do podrobností

взлома́ть: взлома́ть систе́муnabourat se do systému

взя́ться: взя́ться за рабо́туdát se do práce

включи́ть: включи́ть в догово́рzahrnout do smlouvy

вмеша́ться: вмеша́ться в конфли́ктzasáhnout do konfliktu

внесе́ние: внесе́ние в спи́сокzapsání do seznamu

вни́кнуть: вни́кнуть в суть де́лаpochopit podstatu, proniknout do podstaty (věci)

войти́: войти́ в дом/исто́риюvejít do domu/historie

войти́: войти́ в мо́дуpřijít do módy

восстанови́ть: восстанови́ть кого на рабо́теvzít koho zpět do práce

восьмёрка: сесть на восьмёркуnastoupit do osmičky tramvaj ap.

впада́ть: впада́ть в кра́йностиjít do extrémů

вперёд: Вперёд!Do toho! povzbuzování

вплоть: вплоть до утра́do rána

вступа́ть: вступа́ть в бракvstupovat do manželství, ženit se, vdávat se

всю́ду: Всю́ду суёт свой нос.Do všeho strká nos.

втере́ть: втере́ть крем в ко́жуvetřít krém do kůže

въе́хать: въе́хать в кварти́руnastěhovat se do bytu

вы́бросить: вы́бросить в му́сорvyhodit do smetí

вы́йти: вы́йти в фина́лpostoupit do finále

вы́лететь: Президе́нт вы́летел за грани́цу.Prezident odletěl do zahraničí.

вы́слать: вы́слать приглаше́ние в Росси́юposlat pozvání do Ruska

вы́ход: вы́ход в полуфина́лpostup do semifinále

го́род: е́здить в го́родjezdit do centra

депре́ссия: впасть в депре́ссиюupadnout do deprese

диску́ссия: вступи́ть в диску́ссиюzapojit se do diskuse

доста́ть: доста́ть биле́т в теа́трsehnat lístek do divadla

до́суха: вы́тереть до́сухаvytřít do sucha

за: уе́хать за́ городodjet za město, odjet do přírody

заверну́ть: заверну́ть кни́гу в бума́гуzabalit knihu do papíru

зае́хать: зае́хать в пра́вую полосу́zařadit se do pravého (jízdního) pruhu

заключи́ть: заключи́ть в ско́бкиdát do závorek

залипа́ть: Он постоя́нно залипа́ет в телефо́н.Pořád čumí do mobilu.

зало́г: отда́ть в зало́гdát do zástavy

замкну́ться: замкну́ться в себе́uzavřít se do sebe

занести́: занести́ в спи́сокzanést do seznamu

запра́вить: запра́вить сала́т смета́нойpřidat do salátu smetanu

изно́с: (рабо́тать) на изно́с(pracovat) do roztrhání těla

кино́: сходи́ть в кино́zajít do kina

ко́ма: впасть в ко́муupadnout do kómatu

комо́к: собра́ться в комо́кstočit se do klubíčka

корзи́на: доба́вить в корзи́нуvložit do košíku v internetovém obchodě

люк: грузово́й люк самолётаotvor do nákladního prostoru letadla

мише́нь: стрельба́ по мише́нямstřelba do terče

мо́лния: В самолёт попа́ла мо́лния.Do letadla uhodil blesk.

мо́рда: получи́ть по мо́рдеdostat do držky

на: идти́ на рабо́туjít do práce

набро́ситься: набро́ситься на еду́pustit se do jídla

наём: сдам в наёмpronajmu, dám do nájmu

нала́живаться: жизнь нала́живаетсяživot se vrací do správných kolejí

недалеко́: Мне недалеко́ до...Mám to kousek do...

о́бморок: упа́сть в о́бморокomdlít, upadnout do bezvědomí

обсле́дование: лечь в больни́цу на обсле́дованиеjít do nemocnice na vyšetření

опа́ла: впасть в опа́луupadnout do nemilosti

бровь: попа́сть не в бровь, а пря́мо в глазtrefit do černého, trefit hřebík na hlavičku

броса́ться: броса́ться слова́миmluvit do větru

вали́ть: вали́ть всё в одну́ ку́чуházet vše do jednoho pytle

вбива́ть: вбива́ть в го́ловуvtloukat do hlavy

взгляну́ть: взгляну́ть пра́вде в глаза́pohlédnout pravdě do očí

внести́: внести́ свою́ ле́птуpřispět svou troškou do mlýna