Hlavní obsah

заключи́ть

Dokonavé sloveso-чу́, -чи́шь; -чённый; -ён, -ена́

  1. vyvodit, usoudit udělat závěr
  2. что чем ukončit, zakončit, skončit co čím
  3. uzavřít, sjednat obchod, mír ap.заключи́ть догово́р/соглаше́ниеuzavřít smlouvuзаключи́ть пари́ на чтоvsadit se o co, uzavřít sázku

Vyskytuje se v

переми́рие: uzavřít příměříзаключи́ть переми́рие

догово́р: uzavřít smlouvuзаключи́ть догово́р

заключи́ть: uzavřít smlouvuзаключи́ть догово́р/соглаше́ние

пари́: uzavřít sázkuзаключи́ть пари́

сде́лка: uzavřít obchod dohoduзаключи́ть сде́лку

příměří: uzavřít/porušit příměříзаключи́ть/нару́шить переми́рие

uvalit: práv. uvalit na koho vazbuзаключи́ть под стра́жу кого

dohoda: uzavřít dohoduзаключи́ть догово́р

dojednat: dojednat příměříзаключи́ть переми́рие

kontrakt: podepsat/uzavřít/zrušit kontraktподписа́ть/заключи́ть/расто́ргнуть контра́кт

mír: uzavřít/podepsat mírзаключи́ть/подписа́ть мир

obchod: uzavřít obchod s kýmзаключи́ть сде́лку с кем

podepsat: podepsat smlouvuзаключи́ть догово́р

sázka: uzavřít sázkuзаключи́ть пари́

sevřít: sevřít v objetíзаключи́ть в объя́тия

uzavřít: uzavřít sázku/mírзаключи́ть пари́/мир