Hlavní obsah

podepsat

Vyskytuje se v

čitelně: čitelně se podepsatпоста́вить разбо́рчивую по́дпись

kontrakt: podepsat/uzavřít/zrušit kontraktподписа́ть/заключи́ть/расто́ргнуть контра́кт

mír: uzavřít/podepsat mírзаключи́ть/подписа́ть мир

ruka: podepsat se vlastní rukouсобственнору́чно подписа́ть

по́дпись: podepsat seпоста́вить по́дпись

podepsat: podepsat smlouvuзаключи́ть догово́р