Hlavní obsah

догово́р, hovor. до́говор

Podstatné jméno, rod mužský-а; -ы, -ов / hovor. -а́, -о́в

  • smlouva, dohoda, úmluvaзаключи́ть догово́рuzavřít smlouvuдогово́р ку́пли-прода́жиkupní smlouvaдогово́р даре́нияdarovací smlouvaтрудово́й/коллекти́вный догово́рpracovní/kolektivní smlouvaдогово́р подря́даsmlouva o díloаре́ндный/страхово́й догово́рnájemní/pojistná smlouvaми́рный/сою́зный догово́рmírová/spojenecká smlouvaбра́чный догово́рpředmanželská smlouvaдогово́р о ненападе́нииpakt o neútočeníдогово́р о нераспростране́нии я́дерного ору́жияsmlouva o nešíření jaderných zbraní

Vyskytuje se v

возме́здный: возме́здный догово́рúplatná smlouva

коллекти́вный: коллекти́вный догово́рkolektivní smlouva

расто́ргнуть: расто́ргнуть догово́рzrušit smlouvu

расторже́ние: расторже́ние трудово́го догово́раrozvázání pracovního poměru

страхово́й: страхово́й догово́рpojistná smlouva

трудово́й: трудово́й догово́рpracovní smlouva

усло́вие: усло́вия догово́раsmluvní podmínky

учреди́тельный: учреди́тельный догово́рzakladatelská smlouva (akciové společnosti)

включи́ть: включи́ть в догово́рzahrnout do smlouvy

де́йствие: продли́ть де́йствие догово́раprodloužit platnost smlouvy

заключи́ть: заключи́ть догово́р/соглаше́ниеuzavřít smlouvu

darovací: догово́р даре́нияpráv. darovací smlouva

dodatek: дополне́ние к догово́руdodatek ke smlouvě

dohoda: Мю́нхенский догово́рMnichovská dohoda

kupní: догово́р ку́пли-прода́жиkupní smlouva

obchodní: торго́вый догово́рobchodní smlouva

odstoupení: отка́з от догово́раpráv. odstoupení od smlouvy

pracovní: трудово́й догово́рpracovní smlouva

provedení: догово́р о выполне́нии рабо́тыekon. dohoda o provedení práce

smlouva: догово́р даре́нияpráv. darovací smlouva

výpověď: расторже́ние трудово́го догово́ра по соглаше́нию сторо́нvýpověď dohodou

výpovědní: срок расторже́ния (трудово́го догово́ра)ekon. výpovědní lhůta (pracovní smlouvy)

začátek: введе́ние в си́лу догово́раpráv. začátek platnosti smlouvy

zánik: прекраще́ние де́йствия догово́раpráv. zánik platnosti smlouvy

antedatovat: дати́ровать догово́р за́дним число́мantedatovat smlouvu

anulace: расторже́ние догово́раpráv. anulace smlouvy

fiktivní: мни́мый догово́р/счёт/убы́токfiktivní smlouva/účet/ztráta

leasingový: ли́зинговый догово́рleasingová smlouva

operátor: догово́р с опера́торомsmlouva s operátorem

platnost: прекрати́ть де́йствие догово́раukončit platnost smlouvy

podepsat: заключи́ть догово́рpodepsat smlouvu

podmínka: усло́вия трудово́го догово́раpodmínky pracovní smlouvy

podpis: скрепи́ть догово́р по́дписьюpotvrdit smlouvu podpisem

pojistný: страхово́й догово́р, listina страхово́й по́лисpojistná smlouva

prodloužit: продли́ть де́йствие догово́раprodloužit platnost smlouvy

předmanželský: бра́чный контра́кт, добра́чный догово́рpředmanželská smlouva

sepsat: соста́вить догово́р/завеща́ниеsepsat smlouvu/závěť

text: текст догово́ра/зако́наtext smlouvy/zákona

ukončit: расто́ргнуть трудово́й догово́рukončit pracovní poměr

ustoupit: отказа́ться/отступи́ть от догово́раustoupit od smlouvy

vypovědět: расто́ргнуть догово́рvypovědět smlouvu

vypršet: Срок догово́ра истёк.Doba platnosti smlouvy vypršela.

žádost: расторже́ние трудово́го догово́ра по со́бственному жела́ниюrozvázání pracovního poměru na vlastní žádost

na základě: по догово́руna základě smlouvy

догово́р: догово́р ку́пли-прода́жиkupní smlouva