Hlavní obsah

pracovní

Přídavné jméno

  • трудово́й, рабо́чийpráv. pracovní právoтрудово́е пра́воpracovní dobaрабо́чее вре́мя, гра́фик рабо́тыpracovní povoleníразреше́ние на рабо́туpracovní týdenрабо́чая неде́ляpracovní smlouvaтрудово́й догово́рpracovní vízumрабо́чая ви́заpracovní úřadбюро́ по трудоустро́йству, би́ржа труда́práv., med. pracovní úrazпроизво́дственная тра́вма

Vyskytuje se v

den: pracovní dnyрабо́чие дни, бу́дни

deska: pracovní deska kuchyňské linkyстоле́шница

doba: pracovní dobaрабо́чее вре́мя

místo: volné (pracovní) místoвака́нтное (рабо́чее) ме́сто, вака́нсия

podmínka: pracovní podmínkyусло́вия (для) труда́

poměr: pracovní poměrтрудовы́е отноше́ния

povolení: pracovní povoleníразреше́ние на рабо́ту

prostředek: ekon. pracovní prostředkyсре́дства труда́

pružný: pružná pracovní dobaги́бкое рабо́чее вре́мя, скользя́щий гра́фик рабо́ты

příležitost: pracovní příležitostвака́нтное ме́сто

skupina: pracovní skupinaрабо́чая гру́ппа

týden: pracovní týdenрабо́чая неде́ля

volný: volná (pracovní) místaвака́нтные (рабо́чие) места́

výpovědní: ekon. výpovědní lhůta (pracovní smlouvy)срок расторже́ния (трудово́го догово́ра)

změněný: změněná pracovní schopnostчасти́чная утра́та трудоспосо́бности

flexibilní: flexibilní pracovní dobaги́бкое рабо́чее вре́мя

mobilita: sociol. pracovní mobilitaмоби́льность рабо́чей си́лы

nabrat: nabrat nové pracovní sílyнаня́ть но́вых рабо́тников

normální: normální pracovní dnyобы́чные рабо́чие дни, бу́дни

odliv: odliv pracovních silуте́чка рабо́чей си́лы

plášť: pracovní plášťрабо́чий плащ

plnění: plnění pracovních povinnostíисполне́ние трудовы́х обя́занностей

porada: pracovní poradaрабо́чее совеща́ние

postup: pracovní postupсхе́ма рабо́ты

potvrzení: potvrzení o pracovní neschopnostiспра́вка о вре́менной нетрудоспосо́бности

rozvázat: rozvázat pracovní poměrрасто́ргнуть трудовы́е отноше́ния

schůzka: obchodní/pracovní schůzkaделова́я/рабо́чая встре́ча

smlouva: pracovní/kolektivní smlouvaтрудово́й/коллекти́вный догово́р

tapeta: tapeta pracovní plochyобо́и для рабо́чего стола́

tempo: pracovní tempoтемп рабо́ты

tým: pracovní týmрабо́чая гру́ппа

ukončit: ukončit pracovní poměrрасто́ргнуть трудово́й догово́р

úraz: pracovní úrazпроизво́дственная тра́вма, трудово́е уве́чье

vízum: pracovní/turistické/studijní vízumделова́я/туристи́ческая/студе́нческая ви́за

vypětí: pracovní vypětíрабо́чее напряже́ние

způsobilost: pracovní způsobilostтрудоспосо́бность

žádost: rozvázání pracovního poměru na vlastní žádostрасторже́ние трудово́го догово́ра по со́бственному жела́нию

pracovat: pracovat na vedlejší pracovní poměrсовмеща́ть

ви́за: pracovní vízumделова́я ви́за

гра́фик: provozní/pracovní doba, úřední hodinyгра́фик рабо́ты

день: pracovní denрабо́чий день

догово́р: pracovní/kolektivní smlouvaтрудово́й/коллекти́вный догово́р

ме́сто: volné (pracovní) místoвака́нтное ме́сто

неде́ля: pracovní týdenрабо́чая неде́ля

пра́во: volební/pracovní/rodinné právoизбира́тельное/трудово́е/семе́йное пра́во

рабо́чий: pracovní dobaрабо́чее вре́мя

разреше́ние: pracovní/stavební povoleníразреше́ние на рабо́ту/на постро́йку

расто́ргнуть: rozvázat pracovní poměrрасто́ргнуть трудово́й догово́р

расторже́ние: rozvázání pracovního poměruрасторже́ние трудово́го догово́ра

ресу́рс: pracovní zdrojeтрудовы́е ресу́рсы

скользя́щий: pružná pracovní doba скользя́щий гра́фик (рабо́ты)

сокращённый: zkrácená pracovní dobaсокращённый гра́фик рабо́ты

тра́вма: pracovní úrazпроизво́дственная тра́вма

тре́боваться: Volná pracovní místa., Nabídka práce.Тре́буются.

труд: pracovní podmínkyусло́вия труда́

трудово́й: pracovní smlouvaтрудово́й догово́р

уве́чье: pracovní úrazтрудово́е уве́чье

усло́вие: pracovní podmínkyусло́вия труда́

вака́нсия: uvolnilo se pracovní místoоткры́лась вака́нсия

восьмичасово́й: osmihodinový pracovní denвосьмичасово́й рабо́чий день

дли́тельность: délka pracovního dneдли́тельность рабо́чего дня

нерабо́чий: volný den, den pracovního kliduнерабо́чий день

организова́ть: zorganizovat si svůj pracovní denорганизова́ть свой рабо́чий день

укоро́ченный: zkrácený pracovní úvazekукоро́ченный рабо́чий день

pracovní: práv. pracovní právoтрудово́е пра́во