Hlavní obsah

prostředek

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (střed) середи́на
  2. (nástroj k provedení cíle) сре́дствоdopravní prostředkyсре́дства передвиже́ния/тра́нспортаling. vyjadřovací prostředkyсре́дства выраже́ния
  3. prostředky (finanční zdroj) фина́нсовые сре́дстваzůstat bez prostředkůоста́ться без средствekon. výrobní prostředkyсре́дства произво́дстваekon. pracovní prostředkyсре́дства труда́
  4. (preparát, přípravek) сре́дство, препара́тfarm. antikoncepční prostředkyпротивозача́точные сре́дстваčisticí prostředkyмо́ющие сре́дстваdezinfekční prostředekдезинфици́рующее сре́дство
  5. (přenosu sdělení) сре́дство(hromadné) sdělovací prostředkyсре́дства ма́ссовой информа́ции

Vyskytuje se v

donucovací: принуди́тельные сре́дстваdonucovací prostředky

dopravní: тра́нспортные сре́дстваdopravní prostředky

hromadný: сре́дства ма́ссовой информа́цииhromadné sdělovací prostředky

komunikace: сре́дства ма́ссовой коммуника́цииprostředky masové komunikace

mycí: мо́ющее сре́дствоmycí prostředek

opravný: сре́дство правово́й защи́тыpráv. opravný prostředek

proti: болеутоля́ющее сре́дствоfarm. prostředek proti bolestem

sdělovací: сре́дства ма́ссовой информа́ции, масс-ме́диаsdělovací prostředky

antikoncepční: противозача́точные сре́дства, контрацепти́выantikoncepční prostředky

bělicí: отбе́ливательbělicí prostředek

čisticí: мо́ющее сре́дствоčisticí prostředek

dezinfekční: дезинфици́рующее сре́дствоdezinfekční prostředek

expresivní: экспресси́вные сре́дства ре́чиexpresivní vyjadřovací prostředky

nedostatek: отсу́тствие средствnedostatek prostředků

pocení: антиперспира́нтprostředek proti pocení

pociťovat: испы́тывать недоста́ток фина́нсовых средствpociťovat nedostatek finančních prostředků

podpůrný: вспомога́тельные сре́дства, стимуля́торыpodpůrné prostředky doping ap.

povzbuzující: возбужда́ющее сре́дствоpovzbuzující prostředek

prací: стира́льное сре́дствоprací prostředek

přidělení: выделе́ние средств на кольцеву́ю автодоро́гуpřidělení prostředků na okružní silnici

účelný: рациона́льное испо́льзование средствúčelné využití prostředků

uspávací: снотво́рное (сре́дство)uspávací prostředek

vyjadřovací: вырази́тельное сре́дствоvyjadřovací prostředek

účel: Цель опра́вдывает сре́дства.Účel světí prostředky.

вещество́: дезинфици́рующее вещество́dezinfekční prostředek

мо́ющий: мо́ющее сре́дствоčisticí prostředek

потого́нный: потого́нные сре́дстваdiaforetika, potopudné prostředky

сре́дство: сре́дства передвиже́нияdopravní prostředky

бессо́нница: сре́дство от бессо́нницыprostředek proti nespavosti

мочего́нный: мочего́нные сре́дстваmočopudné prostředky

цель: Цель опра́вдывает сре́дства.Účel světí prostředky.

prostředek: сре́дства передвиже́ния/тра́нспортаdopravní prostředky