Hlavní obsah

prostředek

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (střed) середи́на
  2. (nástroj k provedení cíle) сре́дствоdopravní prostředkyсре́дства передвиже́ния/тра́нспортаling. vyjadřovací prostředkyсре́дства выраже́ния
  3. prostředky (finanční zdroj) фина́нсовые сре́дстваzůstat bez prostředkůоста́ться без средствekon. pracovní prostředkyсре́дства труда́
  4. (preparát, přípravek) сре́дство, препара́тfarm. antikoncepční prostředkyпротивозача́точные сре́дстваčisticí prostředkyмо́ющие сре́дстваdezinfekční prostředekдезинфици́рующее сре́дство
  5. (přenosu sdělení) сре́дство(hromadné) sdělovací prostředkyсре́дства ма́ссовой информа́ции

Vyskytuje se v

donucovací: donucovací prostředkyпринуди́тельные сре́дства

dopravní: dopravní prostředkyтра́нспортные сре́дства

hromadný: hromadné sdělovací prostředkyсре́дства ма́ссовой информа́ции

hromadný: hromadné dopravní prostředkyсре́дства ма́ссового тра́нспорта

komunikace: prostředky masové komunikaceсре́дства ма́ссовой коммуника́ции

mycí: mycí prostředekмо́ющее сре́дство

opravný: práv. opravný prostředekсре́дство правово́й защи́ты

proti: farm. prostředek proti bolestemболеутоля́ющее сре́дство

sdělovací: sdělovací prostředkyсре́дства ма́ссовой информа́ции, масс-ме́диа

bělicí: bělicí prostředekотбе́ливатель

čisticí: čisticí prostředekмо́ющее сре́дство

dezinfekční: dezinfekční prostředekдезинфици́рующее сре́дство

expresivní: expresivní vyjadřovací prostředkyэкспресси́вные сре́дства ре́чи

nedostatek: nedostatek prostředkůотсу́тствие средств

pocení: prostředek proti poceníантиперспира́нт

podpůrný: podpůrné prostředky doping ap.вспомога́тельные сре́дства, стимуля́торы

povzbuzující: povzbuzující prostředekвозбужда́ющее сре́дство

prací: prací prostředekстира́льное сре́дство

přidělení: přidělení prostředků na obchvat ap.выделе́ние средств

účelný: účelné využití prostředkůрациона́льное испо́льзование средств

uspávací: uspávací prostředekснотво́рное (сре́дство)

vyjadřovací: vyjadřovací prostředekвырази́тельное сре́дство

účel: Účel světí prostředky.Цель опра́вдывает сре́дства.

вещество́: дезинфици́рующее вещество́dezinfekční prostředek

мо́ющий: мо́ющее сре́дствоčisticí prostředek

потого́нный: потого́нные сре́дстваdiaforetika, potopudné prostředky

сре́дство: сре́дства передвиже́нияdopravní prostředky

сре́дство: сре́дства ма́ссовой информа́цииhromadné sdělovací prostředky

сре́дство: сре́дства выраже́нияvyjadřovací prostředky

сре́дство: мо́ющее/стира́льное сре́дствоmycí/prací prostředek

бессо́нница: сре́дство от бессо́нницыprostředek proti nespavosti

мочего́нный: мочего́нные сре́дстваmočopudné prostředky

цель: Цель опра́вдывает сре́дства.Účel světí prostředky.