Hlavní obsah

dopravní

Přídavné jméno

  • тра́нспортныйdopravní prostředkyтра́нспортные сре́дстваdopravní pásтранспортёрdopravní nehodaдоро́жно-тра́нспортное происше́ствие, ДТПdopravní předpisyпра́вила доро́жного движе́ния, ПДДdopravní značkyдоро́жные зна́киdopravní ostrůvekострово́к безопа́сности

Vyskytuje se v

hromadný: сре́дства ма́ссового тра́нспортаhromadné dopravní prostředky

inspektorát: автоинспе́кцияdopravní inspektorát

nehoda: авто(моби́льная) ава́рия, ДТП, доро́жно-тра́нспортное происше́ствиеdopravní nehoda

ostrůvek: острово́к безопа́сностиdopravní ostrůvek

prostředek: сре́дства передвиже́ния/тра́нспортаdopravní prostředky

špička: часы́ пикdopravní špička

uzel: тра́нспортный/железнодоро́жный у́зелdopravní/železniční uzel

značka: доро́жные зна́киdopravní značky

dosažitelnost: тра́нспортная досту́пностьdopravní dosažitelnost

infrastruktura: тра́нспортная инфраструкту́раdopravní infrastruktura

kalamita: тра́нспортный колла́пс/зато́рdopravní kalamita

kancelář: тра́нспортное аге́нтствоdopravní kancelář

obchvat: тра́нспортный обхо́д, объездна́я доро́гаdopravní obchvat

obslužnost: тра́нспортная сетьdopr. dopravní obslužnost

omezení: тра́нспортные ограниче́нияdopravní omezení

pás: тра́нспортная/монта́жная ле́нтаdopravní/montážní pás

podnik: промы́шленное/тра́нспортное/машинострои́тельное предприя́тиеprůmyslový/dopravní/strojírenský podnik

policista: (милиционе́р-)регулиро́вщикdopravní policista

předpis: ПДД, пра́вила доро́жного движе́нияdopravní předpisy

přestupek: наруше́ние пра́вил доро́жного движе́нияdopr. dopravní přestupek

uváznout: застря́ть в доро́жной про́бкеuvíznout v dopravní zácpě

zácpa: тра́нспортная/доро́жная про́бкаdopravní zácpa

доро́жный: доро́жный знакdopravní značka

знак: доро́жные зна́киdopravní značky

происше́ствие: доро́жно-тра́нспортное происше́ствие ДТПdopravní nehoda

сре́дство: сре́дства передвиже́нияdopravní prostředky

dopravní: тра́нспортные сре́дстваdopravní prostředky