Hlavní obsah

podnik

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (firma ap.) предприя́тие, заво́д, заведе́ниеstavební podnikдомострои́тельный комбина́т, строи́тельное предприя́тиеprůmyslový/dopravní/strojírenský podnikпромы́шленное/тра́нспортное/машинострои́тельное предприя́тиеdodavatelský podnikпредприя́тие-поставщи́кvýrobní podnikпредприя́тие-изготови́тельodběratelský podnikпредприя́тие-зака́зчикstátní/soukromý/rodinný podnikгосуда́рственное/ча́стное/семе́йное предприя́тиеdceřiný podnikдоче́рнее предприя́тие
  2. (restaurace ap.) заведе́ние, учрежде́ниеnoční podnikночно́й бар
  3. (událost) (обще́ственное) мероприя́тиеsportovní/kulturní podnikспорти́вное/культу́рное мероприя́тие

Vyskytuje se v

průmyslový: промы́шленное предприя́тиеprůmyslový podnik

státní: госпредприя́тие, госуда́рственное предприя́тиеstátní podnik

ztrátový: убы́точное де́лоztrátový podnik

areál: террито́рия заво́даareál podniku

pozornost: (в) пода́рок от заведе́ния(jako) pozornost podniku

řídit: управля́ть госуда́рством/предприя́тиемřídit stát/podnik

vedení: руково́дство заво́даvedení podniku

výdělečný: дохо́довое предприя́тие, предприя́тие, принося́щее дохо́дvýdělečný podnik

предприя́тие: госуда́рственное предприя́тиеstátní podnik

убы́точный: убы́точное де́лоztrátový podnik

ро́спуск: ро́спуск предприя́тияzrušení podniku

увесели́тельный: увесели́тельное заведе́ниеzábavní podnik

ча́стный: ча́стное предприя́тиеsoukromý podnik

podnik: госуда́рственное/ча́стное/семе́йное предприя́тиеstátní/soukromý/rodinný podnik