Hlavní obsah

pozornost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (soustředěnost) внима́ние, внима́тельность
  2. (zvýšený zájem) внима́ниеvěnovat pozornost komu/čemuобраща́ть внима́ние на кого/что, замеча́ть кого/чтоpřitahovat čí pozornostпривлека́ть чьё внима́ниеve středu pozornostiв це́нтре внима́ния
  3. (ochota) внима́ние, внима́тельность, предупреди́тельность
  4. (dárek) (небольшо́й) пода́рок, сувени́р(jako) pozornost podniku(в) пода́рок от заведе́ния

Vyskytuje se v

děkovat: Благодарю́ (вас) за внима́ние.Děkuji (vám) za pozornost.

chvilka: Прошу́ мину́ту внима́ния!Prosím o chvilku pozornosti!

obrátit: обрати́ть внима́ние на чтоobrátit pozornost na co

odpoutat: отвле́чь внима́ниеodpoutat pozornost

polevit: осла́бить внима́ниеpolevit v pozornosti

přenést: переключи́ть внима́ниеpřenést pozornost

převést: переключи́ть внима́ниеpřevést pozornost

rozptýlit: отвле́чь внима́ниеrozptýlit pozornost

střed: быть в це́нтре внима́нияbýt středem pozornosti

věnovat: Прошу́ внима́ния!, Удели́те мне внима́ние!Věnujte mi prosím pozornost!

zaměřit: обрати́ть внима́ние на кого/что, сосредото́чить на ком/чемzaměřit pozornost k čemu

zvláštní: удели́ть чему осо́бое внима́ниеvěnovat čemu zvláštní pozornost

poutat: привлека́ть внима́ниеpoutat pozornost

přitáhnout: привле́чь чьё внима́ниеpřen. přitáhnout čí pozornost

внима́ние: Благодарю́ за внима́ние.Děkuji za pozornost.

мину́точка: Мину́т(оч)ку!Chvilku strpení!, Věnujte mi prosím pozornost!

напра́вить: напра́вить внима́ние к кому/чемуobrátit pozornost na koho/co

фо́кус: попа́сть в фо́кус внима́нияstát se středem pozornosti, dostat se do centra zájmu

акценти́ровать: акценти́ровать внима́ниеsoustředit pozornost

благодари́ть: Благодарю́ (вас) за внима́ние.Děkuji (vám) za pozornost.

оказа́ть: оказа́ть внима́ниеvěnovat pozornost

фарва́тер: плыть/быть в фарва́тере кого/чегоbýt v sféře vlivu/centru pozornosti

pozornost: в це́нтре внима́нияve středu pozornosti