Hlavní obsah

péče

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (o dítě ap.) забо́та, ухо́дkaždodenní péčeежедне́вный ухо́дpéče o novorozenceухо́д за новорождённымиpéče o matku a dítěохра́на матери́нства и младе́нчества
  2. (ošetřování, údržba) обслу́живание, опе́ка, попече́ниеsociální péčeсоциа́льное обслу́живаниеlékařská péčeмедици́нское обслу́живаниеpreventivní péčeлече́бно-профилакти́ческая по́мощь

Vyskytuje se v

památkový: památková péčeохра́на па́мятников

sociální: sociální péče/pracovniceсоциа́льная опе́ка/рабо́тница

ústav: ústav sociální péčeучрежде́ние социа́льной защи́ты

zdravotní: zdravotní péčeмедици́нское обеспе́чение

nadstandardní: nadstandardní péčeосо́бая опе́ка

zákazník: oddělení péče o zákazníkyклие́нтский центр

zdravotnický: zdravotnická péčeмедици́нское обслу́живание

новорождённый: péče o novorozenceухо́д за новорождёнными

обслу́живание: lékařská péčeмедици́нское обслу́живание

перината́льный: centrum prenatální péčeперинатальный центр

но́готь: péče o nehty manikúraухо́д за ногтя́ми

травмпу́нкт: chirurgická ambulance s nepřetržitou péčíкруглосу́точный травмпу́нкт

péče: péče o novorozenceухо́д за новорождёнными