Hlavní obsah

péče

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (o dítě ap.) забо́та, ухо́дkaždodenní péčeежедне́вный ухо́дpéče o novorozenceухо́д за новорождённымиpéče o matku a dítěохра́на матери́нства и младе́нчества
  2. (ošetřování, údržba) обслу́живание, опе́ка, попече́ниеsociální péčeсоциа́льное обслу́живаниеlékařská péčeмедици́нское обслу́живаниеpreventivní péčeлече́бно-профилакти́ческая по́мощь

Vyskytuje se v

památkový: památková péčeохра́на па́мятников

sociální: sociální péče/pracovniceсоциа́льная опе́ка/рабо́тница

ústav: ústav sociální péčeучрежде́ние социа́льной защи́ты

zdravotní: zdravotní péčeмедици́нское обеспе́чение

nadstandardní: nadstandardní péčeосо́бая опе́ка

zákazník: oddělení péče o zákazníkyклие́нтский центр

zdravotnický: zdravotnická péčeмедици́нское обслу́живание

новорождённый: ухо́д за новорождённымиpéče o novorozence

обслу́живание: медици́нское обслу́живаниеlékařská péče

перината́льный: перината́льный центрcentrum perinatální péče

но́готь: ухо́д за ногтя́миpéče o nehty manikúra

травмпу́нкт: круглосу́точный травмпу́нктchirurgická ambulance s nepřetržitou péčí