Hlavní obsah

zdravotní

Přídavné jméno

  1. (týkající se zdraví) медици́нский, (каса́ющийся) здоро́вьяchronické zdravotní problémyхрони́ческие пробле́мы здоро́вьяze zdravotních důvodůпо состоя́нию здоро́вьяzdravotní stavсостоя́ние здоро́вья
  2. (sloužící zdraví) лече́бныйzdravotní dovolenáо́тпуск по боле́зниzdravotní punčochy (proti křečovým žilám)лече́бные чулки́
  3. (zdravotnický) медици́нский(dozor, požadavky ap.) санита́рный, враче́бныйzdravotní střediskoздравпу́нкт, медици́нский пунктzdravotní péčeмедици́нское обеспе́чениеzdravotní prohlídkaмедици́нский осмо́тр, медосмо́трzdravotní sestraмедсестра́, сестра́zdravotní pojištěníмедици́нское страхова́ние

Vyskytuje se v

dovolená: о́тпуск по боле́зниzdravotní dovolená

středisko: медици́нский пункт, hovor. медпу́нктzdravotní středisko

elastický: медици́нские эласти́чные чулки́zdravotní elastické punčochy

stav: состоя́ние здоро́вьяzdravotní stav

tělocvik: лече́бная гимна́стикаzdravotní tělocvik

лече́бный: лече́бная гимна́стикаzdravotní/léčebný tělocvik

состоя́ние: состоя́ние здоро́вьяzdravotní stav

здоро́вье: состоя́ние здоро́вьяzdravotní stav

пункт: медици́нский пунктzdravotní středisko

zdravotní: состоя́ние здоро́вьяzdravotní stav