Hlavní obsah

медици́нский

Vyskytuje se v

вскры́тие: суде́бно-медици́нское вскры́тиеsoudní pitva

неотло́жный: неотло́жная медици́нская по́мощьpohotovostní lékařská služba

но́жницы: портно́вские/садо́вые/медици́нские но́жницыkrejčovské/zahradnické/zdravotnické nůžky

обслу́живание: медици́нское обслу́живаниеlékařská péče

пия́вка: пия́вка медици́нская обыкнове́ннаяpijavka lékařská

ско́рый: ско́рая (медици́нская по́мощь)záchranka, rychlá zdravotnická pomoc

осмо́тр: медици́нский осмо́трlékařská prohlídka, vyšetření

пункт: медици́нский пунктzdravotní středisko

спра́вка: медици́нская спра́вкаlékařské potvrzení

факульте́т: медици́нский факульте́тlékařská fakulta