Hlavní obsah

пункт

Podstatné jméno, rod mužský

  1. bod, místo bydliště ap.пункт назначе́нияmísto určeníнаселённый пунктosada, obec, město
  2. středisko, stanice
  3. bod, část, oddíl čeho v čem smlouvy, jednání ap.

Vyskytuje se v

ветерина́рный: ветерина́рный пунктveterinární středisko

наблюда́тельный: наблюда́тельный пунктpozorovací stanoviště, pozorovatelna, posed

обме́н: пункт обме́на (валю́ты)směnárna

обме́нный: обме́нный пунктsměnárna

отправно́й: отправно́й пунктmísto odeslání, východisko, výchozí bod

перегово́рный: перегово́рный пункт(telefonní) hovorna

сбо́рный: сбо́рный пунктshromaždiště, místo srazu

до́норский: до́норский пунктdárcovské centrum

поворо́тный: поворо́тный пунктmezník

прока́т: пункт прока́таpůjčovna

пункт: пункт назначе́нияmísto určení

bez, beze: до после́днего пу́нктаbeze zbytku

bod: кульминацио́нный пунктkulminační bod

cílový: пункт назначе́нияcílová stanice

přechod: пограни́чный пунктhraniční přechod

sázkový: букме́керская конто́ра, пункт приёма ста́вокsázková kancelář

stanice: пункт техни́ческого контроля́stanice technické kontroly

středisko: медици́нский пункт, hovor. медпу́нктzdravotní středisko

zdravotní: здравпу́нкт, медици́нский пунктzdravotní středisko

opěrný: опо́рный пунктopěrný bod

sporný: спо́рный пункт на перегово́рахsporný bod jednání

transfuzní: ста́нция перелива́ния кро́ви, до́норский пункт, слу́жба кро́виtransfuzní stanice

výchozí: исхо́дный пунктvýchozí bod

населённый: населённый пунктosada, obec