Hlavní obsah

zdravotní

Přídavné jméno

  1. (týkající se zdraví) медици́нский, (каса́ющийся) здоро́вьяchronické zdravotní problémyхрони́ческие пробле́мы здоро́вьяze zdravotních důvodůпо состоя́нию здоро́вьяzdravotní stavсостоя́ние здоро́вья
  2. (sloužící zdraví) лече́бныйzdravotní dovolenáо́тпуск по боле́зниzdravotní punčochy (proti křečovým žilám)лече́бные чулки́
  3. (zdravotnický) медици́нский(dozor, požadavky ap.) санита́рный, враче́бныйzdravotní střediskoздравпу́нкт, медици́нский пунктzdravotní péčeмедици́нское обеспе́чениеzdravotní prohlídkaмедици́нский осмо́трzdravotní sestraмедсестра́, сестра́zdravotní pojištěníмедици́нское страхова́ние

Vyskytuje se v

dovolená: zdravotní dovolenáо́тпуск по боле́зни

středisko: zdravotní střediskoмедици́нский пункт, hovor. медпу́нкт

elastický: zdravotní elastické punčochyмедици́нские эласти́чные чулки́

stav: zdravotní stavсостоя́ние здоро́вья

tělocvik: zdravotní tělocvikлече́бная гимна́стика

лече́бный: zdravotní/léčebný tělocvikлече́бная гимна́стика

состоя́ние: zdravotní stavсостоя́ние здоро́вья

здоро́вье: zdravotní stavсостоя́ние здоро́вья

zdravotní: zdravotní stavсостоя́ние здоро́вья