Hlavní obsah

stav

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (všechny vlastnosti, okolnosti ap.) состоя́ние, положе́ниеkritický stavкрити́ческое состоя́ниеve stavu beztížeв состоя́нии невесо́мостиzdravotní stavсостоя́ние здоро́вьяrodinný stavсеме́йное положе́ниеstav beztížeсостоя́ние невесо́мостиvoj., polit. výjimečný stavчрезвыча́йное положе́ниеJe v jiném stavu.Она́ бере́менна/в положе́нии.v podnapilém stavuв нетре́звом состоя́нииstav objednávkyста́тус зака́за
  2. (látky, soustavy) состоя́ниеpevný/kapalný/plynný stavтвёрдое/жи́дкое/газообра́зное состоя́ние
  3. (množství, kvalita v určité době) соста́в, у́ровеньsport. stav zápasuсчёт ма́тчаstav účtuсостоя́ние счётаstav vodyу́ровень воды́
  4. (z hlediska manželství) семе́йное положе́ние
  5. (povolání ap.) зва́ние
  6. zast.(společenská vrstva) сосло́вие

Vyskytuje se v

beztíže: состоя́ние невесо́мостиstav beztíže

duchovní: духо́вное зва́ниеduchovní stav

jiný: Она́ бере́менна/в положе́нии.Je v jiném stavu.

počáteční: исхо́дное состоя́ниеpočáteční stav

podroušený: вы́пивши, в полупья́ном ви́деv podroušeném stavu

požehnaný: в (интере́сном) положе́нииv požehnaném stavu těhotná

tkalcovský: тка́цкий стано́к/челно́кtkalcovský stav/člunek

úzkostný: трево́жное состоя́ниеmed. úzkostný stav

vegetativní: вегетати́вное состоя́ниеmed. vegetativní stav

výjimečný: чрезвыча́йное положе́ниеvýjimečný stav

zdravotní: состоя́ние здоро́вьяzdravotní stav

dezolátní: в печа́льном/запу́щенном состоя́нииv dezolátním stavu

dostat se: забере́менетьdostat se do jiného stavu

havarijní: авари́йное состоя́ние моста́havarijní stav mostu

kritický: больно́й в крити́ческом состоя́нииpacient v kritickém stavu

negativně: относи́ться отрица́тельно к чемуstavět se negativně k čemu

pasovat: Был возведён в дворя́нское досто́инство.Byl pasován do šlechtického stavu.

povýšení: возведе́ние в дворя́нское досто́инствоpovýšení do šlechtického stavu

přijít: забере́менетьpřijít do jiného stavu

redukce: сокраще́ние шта́товredukce stavu zaměstnanců

redukovat: сокраща́ть шта́тыredukovat stav zaměstnanců

setrvalý: постоя́нное состоя́ниеsetrvalý stav

stavět: стро́ить/перебра́сывать мост че́рез реку́stavět most přes řeku

stavět se: поднима́ться на цы́почкиstavět se na špičky

stavit se: зае́хать/зайти́ по доро́геstavit se cestou

špatný: Зда́ние в ве́тхом состоя́нии.Budova je ve špatném stavu.

žalostný: в жа́лком состоя́нииv žalostném stavu

vzdušný: стро́ить возду́шные за́мкиstavět si vzdušné zámky

zadní: станови́ться на дыбы́stavět se na zadní

zámek: стро́ить возду́шные за́мкиstavět si vzdušné zámky

дворя́нский: дворя́нское сосло́виеšlechtický stav

невесо́мость: в состоя́нии невесо́мостиve stavu beztíže

песо́к: стро́ить на песке́ чтоvařit z ničeho, stavět na písku

состоя́ние: находи́ться в состоя́нии войны́být ve válečném stavu

ста́вить: ста́вить лицо́м к лицу́stavět tváří v tvář

ста́тус: ста́тус зака́заstav objednávky

тка́цкий: тка́цкий стано́кtkalcovský stav

баррика́да: стро́ить баррика́дыstavět barikády

вить: вить гнездо́stavět hnízdo

гипно́з: под гипно́зомv hypnóze, v hypnotickém stavu

зайти́: зайти́ к прия́телюstavit se u přítele

здоро́вье: состоя́ние здоро́вьяzdravotní stav

stav: состоя́ние невесо́мостиstav beztíže

лепи́ть: лепи́ть сне́жную ба́буstavět sněhuláka

сокраще́ние: уво́лен по сокраще́нию шта́товpropuštěn z důvodu snižování stavu zaměstnanců

штат: сокраще́ние шта́товsnižování stavů (zaměstnanců), propouštění