Hlavní obsah

jiný

Vyskytuje se v

jiné: ме́жду про́чимmimo jiné

mezi: ме́жду про́чимmezi jiným kromě jiného

pohled: взгляд под други́м угло́мpohled z jiného úhlu

slovo: други́ми слова́миjinými slovy

stav: Она́ бере́менна/в положе́нии.Je v jiném stavu.

dostat se: забере́менетьdostat se do jiného stavu

hovor: перемени́ть разгово́рpřevést hovor na jiné téma

klesat: па́дать в глаза́х други́хklesat v očích jiných

přeložit: перенести́ учрежде́ние в друго́е зда́ниеpřeložit úřad do jiné budovy

přijít: забере́менетьpřijít do jiného stavu

účet: перевести́/перечи́слить на друго́й счётpřevést na jiný účet

věc: Э́то друго́е де́ло.To je jiná věc.

víra: перейти́ в другу́ю ве́руpřestoupit na jinou víru

východisko: Нет друго́го исхо́да/вы́хода/реше́ния.Není jiné východisko.

zbývat: Не остаётся ничего́ друго́го, как...Nezbývá nic jiného než...

kafe: Э́то друго́й коленко́р!To je jiné kafe!

kapitola: Э́то друго́е де́ло.To je jiná kapitola.

něco: Э́то друго́е де́ло!To je něco jiného!

nějaký: Ты сего́дня како́й-то не тако́й.Jsi dnes nějaký jiný.

nikdo: Э́то не сде́лает никто́ друго́й/ино́й.Nikdo jiný to neudělá.

povídat: Расска́зывай кому́-нибу́дь друго́му!To povídej někomu jinému!

přivádět: распыля́тьpřivádět na jiné myšlenky

ves: С бо́ру да с со́сенки.Každý pes jiná ves.

vzít: нача́ть что с друго́го конца́vzít co z jiného konce

про́чий: поми́мо всего́ про́чегоmimo jiné

вы́ход: Нет друго́го вы́хода.Není jiné východisko.

исхо́д: Друго́го исхо́да нет.Není jiné východisko.

отли́чный: отли́чный хара́ктерjiná povaha

расска́зывать: Расска́зывай кому́-нибу́дь друго́му!To si vykládej někomu jinému!

рыть: Не рой друго́му я́му, сам в неё попадёшь.Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

сверну́ть: сверну́ть разгово́р на другу́ю те́муodvést řeč na jiné téma, převést hovor jiným směrem

я́ма: Не рой я́му друго́му, сам в неё попадёшь.Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

jiný: Она́ бере́менна/в положе́нии.Je v jiném stavu.