Hlavní obsah

jiná

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (druhá, jiná žena) друга́я
  2. (jiná věc) друго́е де́ло

Vyskytuje se v

jiné: mimo jinéме́жду про́чим

jiný: Je v jiném stavu.Она́ бере́менна/в положе́нии.

mezi: mezi jiným kromě jinéhoме́жду про́чим

pohled: pohled z jiného úhluвзгляд под други́м угло́м

slovo: jinými slovyдруги́ми слова́ми

stav: Je v jiném stavu.Она́ бере́менна/в положе́нии.

dostat se: dostat se do jiného stavuзабере́менеть

hovor: převést hovor na jiné témaперемени́ть разгово́р

klesat: klesat v očích jinýchпа́дать в глаза́х други́х

přeložit: přeložit úřad do jiné budovyперенести́ учрежде́ние в друго́е зда́ние

přijít: přijít do jiného stavuзабере́менеть

účet: převést na jiný účetперевести́/перечи́слить на друго́й счёт

věc: To je jiná věc.Э́то друго́е де́ло.

víra: přestoupit na jinou víruперейти́ в другу́ю ве́ру

východisko: Není jiné východisko.Нет друго́го исхо́да/вы́хода/реше́ния.

zbývat: Nezbývá nic jiného než...Не остаётся ничего́ друго́го, как...

kafe: To je jiné kafe!Э́то друго́й коленко́р!

kapitola: To je jiná kapitola.Э́то друго́е де́ло.

něco: To je něco jiného!Э́то друго́е де́ло!

nějaký: Jsi dnes nějaký jiný.Ты сего́дня како́й-то не тако́й.

nikdo: Nikdo jiný to neudělá.Э́то не сде́лает никто́ друго́й/ино́й.

povídat: To povídej někomu jinému!Расска́зывай кому́-нибу́дь друго́му!

přivádět: přivádět na jiné myšlenkyраспыля́ть

ves: Každý pes jiná ves.С бо́ру да с со́сенки.

vzít: vzít co z jiného konceнача́ть что с друго́го конца́

про́чий: mimo jinéпоми́мо всего́ про́чего

вы́ход: Není jiné východisko.Нет друго́го вы́хода.

исхо́д: Není jiné východisko.Друго́го исхо́да нет.

отли́чный: jiná povahaотли́чный хара́ктер

расска́зывать: To si vykládej někomu jinému!Расска́зывай кому́-нибу́дь друго́му!

рыть: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.Не рой друго́му я́му, сам в неё попадёшь.

сверну́ть: odvést řeč na jiné téma, převést hovor jiným směremсверну́ть разгово́р на другу́ю те́му

я́ма: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.Не рой я́му друго́му, сам в неё попадёшь.