Hlavní obsah

отли́чный

Přídavné jméno-ая, -ое; -чен, -чна

  1. jiný, odlišný, rozdílný způsob, téma ap.отли́чный хара́ктерjiná povaha
  2. výborný, vynikající, skvělý nápad, nálada ap.отли́чное ка́чествоvynikající kvalita

Vyskytuje se v

отли́чно: Pojedeme ven? Bezva.Е́дем за́ город? Отли́чно.

jeden, jedna, jedno: jedna radostотли́чно

složit: Zkoušky složil na výbornou.Экза́мены сдал на отли́чно.

výborný: výborný žákотли́чник, отли́чный учени́к

výtečný: výtečná paměťотли́чная па́мять

vyznamenání: studovat s vyznamenánímучи́ться на отли́чно

zajezdit si: Bezvadně jsme si zajezdili na lyžích.Мы отли́чно поката́лись на лы́жах.

skvěle: Skvěle!Великоле́пно!, Отли́чно!, Замеча́тельно!

отли́чный: jiná povahaотли́чный хара́ктер