Hlavní obsah

mezi

Předložka

  1. (vyj. umístění v prostoru) ме́жду кем/чем(více objekty) среди́ кого/чегоmezi dveřmiв дверя́хchodit mezi lidiбыва́ть на лю́дях
  2. (vyj. zařazení někam) к кому/чему, среди́ кого/чегоmezi jiným kromě jinéhoме́жду про́чим
  3. (vyjadřuje rozdělení) среди́ кого/чего
  4. (vyjadřuje přibližné určení) о́коло чего, ме́жду чемmezi 14. a 20. únoremс четы́рнадцатого до двадца́того февраля́mezi řečíво вре́мя разгово́ра
  5. (vyjadřuje vzájemný vztah) ме́жду кем/чемmezi čtyřma očimaс гла́зу на глаз

Vyskytuje se v

čtyři: с гла́зу на́ глазmezi čtyřma očima

mezi: быва́ть на лю́дяхchodit mezi lidi

pevnost: преде́л про́чностиtech. mez pevnosti

domluvit se: договори́ться ме́жду собо́йdomluvit se mezi sebou

konec: Ме́жду на́ми всё ко́нчено.Mezi námi je konec.

překlenout: преодоле́ть про́пасть ме́жду чемpřeklenout propast mezi čím

překročení: вы́ход за преде́лыpřekročení mezí

překročit: перейти́ грани́цы прили́чияpřekročit meze slušného chování

přerůst: вы́йти из ра́мокpřerůst mez

rozdělit: распредели́ть рабо́ту ме́жду сотру́дникамиrozdělit práci mezi spolupracovníky

řadit: относи́ть кого к свои́м друзья́м, счита́ть кого свои́м дру́гомřadit koho mezi své přátele

slušnost: в преде́лах прили́чияv mezích slušnosti

vyšvihnout se: вы́йти в верхи́ (о́бщества)vyšvihnout se mezi elitu

zařadit se: зачи́слиться в доброво́льцевzařadit se mezi dobrovolníky

balancovat: баланси́ровать на гра́ни жи́зни и сме́ртиbalancovat mezi životem a smrtí

číst: чита́ть ме́жду строкčíst mezi řádky vnímat skrytý smysl

hovořit: говори́ть с кем с гла́зу на глазhovořit s kým mezi čtyřma očima

král: В слепо́м ца́рстве криво́й царь.Mezi slepými jednooký králem.

nebe: ме́жду не́бом и землёйmezi nebem a zemí

oko: тет-а-те́т, с гла́зу на глазmezi čtyřma očima

patřičný: держа́ть кого в надлежа́щих ра́мкахdržet koho v patřičných mezích

proklouznout: проскользну́ть ме́жду па́льцевproklouznout mezi prsty

prst: проскользну́ть у кого ме́жду па́льцевproklouznout komu mezi prsty

překračovat: Э́то перехо́дит все грани́цы!To překračuje všechny meze!

řádek: чита́ть ме́жду строкčíst mezi řádky

stěna: в четырёх стена́хmezi čtyřmi stěnami

zub: процеди́ть сквозь зу́быprocedit mezi zuby

живо́й: В живы́х (его́) нет.Není mezi živými.

ра́мка: де́йствовать в ра́мках зако́наjednat v mezích zákona

ме́жду: ме́жду двух огне́йmezi dvěma ohni

накова́льня: ме́жду мо́лотом и накова́льнейmezi dvěma mlýnskými kameny

попрека́ть: попрека́ть куско́м хле́баvyčítat nos mezi očima

стена́: Ме́жду ни́ми вы́росла стена́.Vyrostla mezi nimi hráz., Odcizili se navzájem.

стро́го: стро́го ме́жду на́миjen mezi námi, velmi důvěrné

строка́: чита́ть ме́жду строкčíst mezi řádky, hledat skrytý smysl

mez: omezení prostoru грани́цы, преде́лыmeze