Hlavní obsah

rozdělit

Dokonavé sloveso

  1. (rozčlenit na části) раздели́ть, развести́(přehradit) перегороди́тьrozdělit oblast na krajeраздели́ть о́бласть на райо́ныrozdělit rovným dílemраздели́ть по́ровну
  2. (přidělit někomu) раздели́ть, распредели́ть кого/чтоrozdělit výhruраздели́ть вы́игрышrozdělit práci mezi spolupracovníkyраспредели́ть рабо́ту ме́жду сотру́дниками
  3. (roztřídit) раздели́ть, рассортирова́ть, сгруппирова́тьrozdělit do dvou skupinраздели́ть на две гру́ппы

Vyskytuje se v

půlka: раздели́ть попола́м чтоrozdělit na půlky co

rozdělit se: подели́ться едо́йrozdělit se o jídlo

panovat: Разделя́й и вла́ствуй!Rozděl a panuj!

до́ля: раздели́ть на ра́вные до́лиrozdělit rovným dílem

кусо́к: гото́в отда́ть после́дний кусо́кrozdělil by se o poslední sousto, dal by první poslední

rozdělit: раздели́ть о́бласть на райо́ныrozdělit oblast na kraje