Hlavní obsah

rozdělit

Dokonavé sloveso

  1. (rozčlenit na části) раздели́ть, развести́(přehradit) перегороди́тьrozdělit oblast na krajeраздели́ть о́бласть на райо́ныrozdělit rovným dílemраздели́ть по́ровну
  2. (přidělit někomu) раздели́ть, распредели́ть кого/чтоrozdělit výhruраздели́ть вы́игрышrozdělit práci mezi spolupracovníkyраспредели́ть рабо́ту ме́жду сотру́дниками
  3. (roztřídit) раздели́ть, рассортирова́ть, сгруппирова́тьrozdělit do dvou skupinраздели́ть на две гру́ппы

Vyskytuje se v

půlka: rozdělit na půlky coраздели́ть попола́м что

rozdělit se: rozdělit se o jídloподели́ться едо́й

panovat: Rozděl a panuj!Разделя́й и вла́ствуй!

до́ля: раздели́ть на ра́вные до́лиrozdělit rovným dílem

кусо́к: гото́в отда́ть после́дний кусо́кrozdělil by se o poslední sousto, dal by první poslední