Hlavní obsah

к

Vyskytuje se v

вдоба́вок: вдоба́вок к чемуnádavkem k čemu

вплоть: вплоть к кому/чемуtěsně, bezprostředně, přímo ke komu/čemu k domu, k osobě ap.

де́ло: (бли́же) к де́лу!k věci, k podstatě věci

добавле́ние: в добавле́ние к чемуjako dodatek k čemu

дополне́ние: в дополне́ние к чемуnavíc, ještě ke komu/čemu, kromě koho/čeho

иску́сство: из любви́ к иску́сствуz lásky k umění

ма́терь: к чёртовой ма́териk čertu, do hajzlu

навстре́чу: навстре́чу к кому/чемуvstříc, v ústrety komu/čemu

нагру́зка: в нагру́зку кjako příslušenství, jako doplnění

направле́ние: в направле́нии к кому/чемуsměrem ke komu/čemu

несча́стье: к несча́стьюnaneštěstí

отноше́ние: в отноше́нии к кому/чемуco se týče koho/čeho, pokud jde o koho/co, vzhledem ke komu/čemu

прибра́ть: прибра́ть к рука́м кого/чтоzkrotit, přimět k poslušnosti koho/co

прибра́ть: прибра́ть к рука́м чтоpřivlastnit si, získat co

прижа́ть: прижа́ть к сте́нке когоzmáčknout, přitlačit ke zdi věřitele, zatčeného ap.

примени́тельно: примени́тельно кv závislosti na čem, vzhledem k čemu

приме́р: к приме́руnapříklad, kupříkladu

разбо́р: к ша́почному разбо́руs křížkem po funuse, pozdě

себя́: к себе́k sobě, do svého bytu

село́: ни к селу́ ни к го́родуnevhodně, nemístně

сло́во: к сло́ву сказа́тьkdyž jsme u toho, mimochodem

сожале́ние: к большо́му/вели́кому сожале́ниюbohužel, k čí velké lítosti, je (velmi) líto komu

сте́нка: к сте́нке поста́витьpostavit ke zdi, zastřelit

столб: к позо́рному столбу́ поста́вить когоpranýřovat, veřejně kritizovat koho

сча́стье: к сча́стьюna štěstí, naštěstí

услу́га: к ва́шим услу́гамk Vašim službám

храм: доро́га к хра́муcesta k víře

число́: к числу́ кого/чегоmezi koho/co

что: не к чему́nanic, k ničemu

шала́ш: ми́лости прошу́ к на́шему шалашу́vítejte pod naší střechou, pojďte dál

дополне́ние: дополне́ния к оде́ждеoděvní doplňky

пече́нье: сдо́бное пече́нье, пече́нье к ча́юčajové pečivo

подбежа́ть: подбежа́ть к до́муpřiběhnout k domu

подключе́ние: подключе́ние к Интерне́туinternetové připojení

попра́вка: попра́вка к зако́нуpozměňovací návrh (zákona)

привлече́ние: привлече́ние к суду́soudní stíhání

примене́ние: инстру́кция к примене́ниюpříbalový leták

примене́ние: в примене́нии к кому/чемуvzhledem k čemu, s přihlédnutím k čemu

сло́во: перейти́ от слов к де́луpřejít od slov k činům

ста́вить: ста́вить лицо́м к лицу́stavět tváří v tvář

а́лчный: а́лчный к деньга́мlačný po penězích

восприи́мчивый: ребёнок восприи́мчивый к зара́зным боле́знямdítě náchylné k nakažlivým nemocem

го́дный: Он при́знан го́дным к вое́нной слу́жбе.Byl uznán schopným vojenské služby.

жа́дный: жа́дный к деньга́мlačný peněz

зайти́: зайти́ к прия́телюstavit se u přítele

заключе́ние: прийти́ к заключе́ниюdospět k závěru

записа́ться: записа́ться к врачу́objednat se k lékaři

идти́: идти́ к наме́ченной це́лиsměřovat k určenému cíli

клони́ть: Зна́ю, к чему́ ты кло́нишь.Vím, kam míříš.

отноше́ние: отноше́ние к рабо́теvztah k práci

плечо́: плечо́м к плечу́bok po boku

посла́ть: посла́ть к чёрту когоposlat k čertu koho

прибе́гнуть: прибе́гнуть к по́мощи когоobrátit se na koho (s prosbou o pomoc)

привести́: привести́ к ги́белиpřivést do záhuby

приговори́ть: приговори́ть к тюре́мному заключе́ниюodsoudit k odnětí svobody

приговори́ть: приговори́ть к штра́фуdát pokutu, odsoudit k pokutě

присоедини́ть: присоедини́ть к се́тиpřipojit k síti

приучи́ть: приучи́ть к поря́дкуnaučit pořádku

пры́гать: пры́гать от одно́й те́мы к друго́йskákat od tématu k tématu

све́дение: приня́ть к све́дениюvzít na vědomí, hovor. kvitovat

серьёзный: серьёзное отноше́ние к де́луzodpovědný přístup k věci

согла́сие: прийти́ к согла́сиюdohodnout se, dospět k dohodě

соглаше́ние: прийти́ к соглаше́ниюdospět k dohodě, dohodnout se

стол: Подава́йте к столу́.Servírujte. jídlo

ухищре́ние: прибе́гнуть к ухищре́ниюuchýlit se ke lsti

возроди́ться: возроди́ться к жи́зниprobudit se k životu, ožít

добро́: Не к добру́ э́то.Z toho nekouká nic dobrého.

дья́вол: иди́ ты к дья́волуtáhni k čertu

кра́йность: броса́ться от одно́й кра́йности к друго́йjít z extrému do extrému

ле́ший: Иди́ ты к ле́шему!Jdi k čertu!

нож: с ножо́м к го́рлу приста́тьdát nůž na krk

пова́диться: Пова́дился к нам ходи́ть.Je u nás pečený vařený.

руба́шка: Своя́ руба́шка бли́же к те́лу.Bližší košile než(li) kabát.

спех: Э́то не к спе́ху.To nespěchá., To počká., To má čas., Na to je dost času.

тёща: Не к тёще на блины́ пришёл.Nepřišel ses sem flákat.