Hlavní obsah

идти́

Nedokonavé slovesoиду́, идёшь; шёл, шла; ше́дший; идя́

 1. jít, kráčet, ubírat seидти́ пешко́мjít pěškyидти́ в ногу́ с кем(u)držet krok s kým
 2. jet vlak ap., pohybovat se, plout oblaka ap.По́езд идёт.Vlak jede.
 3. slušet, padnout, jít co komu/čemuТебе́ идёт.Sluší ti to.
 4. jít, vydávat se, vyrážetидти́ гуля́тьjít na procházku
 5. mířit, jít, směřovat kam dopředu ap.идти́ к наме́ченной це́лиsměřovat k určenému cíli
 6. jednat, vystupovat, jít proti komu/čemu jakидти́ про́тив во́ли роди́телейjednat proti vůli rodičů
 7. nastupovat, jít kam na školu ap.
 8. blížit se, začínat, přicházet
 9. jít, fungovat, běžet o hodinách ap.
 10. padat, snášet se déšť, sníh ap.
 11. utíkat, jít, plynout čas ap.
 12. šířit se, rozšiřovat se o zprávách ap.Иду́т слу́хи...Říká se..., Šíří se fámy...
 13. probíhat, konat se o konkurzu ap.
 14. blížit se, táhnout, jít
 15. jít, vycházet pára ap., vytékat voda ap.

Vyskytuje se v

кося́к: косяко́м идёт кто/чтоdveře se netrhnou

круг: голова́ кру́гом идёт у когоhlava jde kolem komu z koho/čeho

лад: на лад идти́být na dobré cestě

по́вод: идти́ на по́водуskákat jak kdo píská

пода́льше: Иди́ куда́ пода́льше!Běž do háje/prdele!

покло́н: идти́ на покло́н к комуjít s prosbou za kým

стопа́: идти́ по стопа́м когоjít ve stopách koho/čeho otce ap.

фиг: иди́ (ты) на́ фигběž někam

нога́: идти́ в но́гу с кем/чемdržet krok s kým/čím

рука́: Сам в ру́ки идёт.Samo se nabízí.

гость: идти́ в го́стиjít na návštěvu

дно: идти́ ко днуjít ke dnu, přen. hynout

дождь: Идёт дождь.Prší.

за: Иди́те за мно́й.Pojďte za mnou.

кино́: Что сего́дня идёт в кино́?Co dnes dávají v kině?

ко: Иди́ ко мне.Pojď ke mně.

круго́м: Голова́ круго́м идёт.Nevím kam dřív skočit.

куда́: Куда́ ты идёшь?Kam jdeš?

лень: Мне лень идти́.Nechce se mi jít.

на: идти́ на рабо́туjít do práce

нева́жно: Дела́ иду́т нева́жно.Nedaří se.

нет: Идёшь и́ли нет?Jdeš nebo ne?

но́мер: Вот идёт мой но́мер.Už mi jede tramvaj.

обра́тный: идти́ в обра́тном направле́нииjít obráceným směrem

пане́ль: идти́ на пане́льšlapat chodník provozovat prostituci

пря́мо: Иди́те пря́мо.Jděte rovně.

пусть: Пусть идёт!Ať (si) jde!

речь: Речь идёт о(б)...Jde o..., Jedná se o...

риск: идти́ на рискriskovat

ряд: идти́ ряда́миjít v řadách

сейча́с: Сейча́с (же) иду́!Už běžím!

скве́рно: Дела́ иду́т скве́рно.Nestojí to za nic., Jde to mizerně.

снег: Идёт снег.Sněží., Padá sníh.

черёд: Всё идёт свои́м чередо́м.Všechno jde hladce/klape.

э́кспорт: идти́ на э́кспортjít na export, vyvážet se o zboží ap.

боло́то: Иди́ ты в боло́то!Táhni k čertu!

гора́: идти́ по́д горуzhoršovat se, upadat, jít dolů o situaci ap.

дья́вол: иди́ ты к дья́волуtáhni k čertu

ле́ший: Иди́ ты к ле́шему!Jdi k čertu!

о́бух: под о́бух идти́jít na jistou smrt

пи́саный: Всё идёт как по пи́саному.Všechno jde jako po másle.

проторённый: идти́ проторённой доро́жкойjít vyšlapanou cestičkou

тече́ние: идти́ про́тив тече́нияjít proti proudu

тропа́: идти́ свое́й тропо́йjít vlastní cestou

hovořit: иду́т го́воры о ком/чемhovoří se o kom/čem

jednat se: речь идёт о ком/чём, де́ло каса́ется кого/чегоjedná se o koho/co

kutě: идти́ на бокову́ю, завали́ться спатьjít na kutě

najisto: идти́ наверняка́jít najisto do čeho bez rizika

nazdařbůh: идти́ куда́ глаза́ гля́дятjít nazdařbůh bez cíle

o: гото́в идти́ ва-банкbýt připraven hrát o všechno

s, se: идти́ в но́гу со вре́менемjít s dobou být pokrokový

v, ve: идти́ рука́ о́б руку, вме́стеjít ruku v ruce společně

zkušená: идти́ в лю́ди приобрета́ть о́пытjít (do světa) na zkušenou

zpověď: идти́ на и́споведьjít ke zpovědi

celkem: Дела́ иду́т непло́хо.Jde to celkem dobře.

čas: Пора́ идти́ на рабо́ту.Je čas jít do práce.

čundr: идти́ в похо́дjít na čundr

dávat: Что идёт сего́дня в кино́?Co dnes dávají v kině?

doktor: идти́ за врачо́мjít pro doktora

domů: Уже́ пора́ идти́ домо́й.Je čas jít domů.

dostat: Меня́ никто́ бо́льше не заста́вит туда́ идти́.Víckrát mě tam nikdo nedostane.

dračka: Това́р идёт нарасхва́т.Zboží jde na dračku.

důchod: идти́ на пе́нсиюjít do důchodu

hrát: Что сего́дня идёт?Co dnes hrají?

hustě: Идёт си́льный дождь.Hustě prší.

jet: Э́тот авто́бус идёт до/в ... ?Jede tenhle autobus k/do ...?

jít: Куда́ ты идёшь?Kam jdeš?

kam: Пусть иду́т куда́ хотя́т.Ať jdou, kam chtějí.

kosmetika: идти́ в сало́н (красоты́)jít na kosmetiku

lékař: идти́ к врачу́jít k lékaři

mizerně: Дела́ иду́т скве́рно.Jde to mizerně.

móda: идти́ в но́гу с мо́дойjít s módou

muset: Я до́лжен/Мне на́до идти́ домо́й.Musím jít domů.

nakoupit: Я иду́ за поку́пками.Jdu nakoupit.

nákup: идти́ за поку́пкамиjít na nákup

nakupovat: идти́ за поку́пкамиjít nakupovat

napřed: Иди́те впереди́.Jděte napřed.

návštěva: идти́ в го́стиjít na návštěvu

oběd: идти́ обе́дать, идти́ на обе́дjít na oběd

oklika: идти́ око́льным путём, идти́ в обхо́дjít oklikou

padat: Идёт снег.Padá sníh.

padnout: Э́то пла́тье тебе́ идёт!Ty šaty ti padnou!

pivo: идти́ пить пи́воjít na pivo

pokračovat: Как идёт рассле́дование?Jak pokračuje pátrání?

pošta: идти́ на по́чтуjít na poštu

идти́: идти́ в ногу́ с кем(u)držet krok s kým

pro: идти́ за врачо́мjít pro lékaře

probíhat: Иду́т вступи́тельные экза́мены.Probíhají přijímací zkoušky.

procházka: идти́ гуля́тьjít na procházku

pršet: Идёт дождь.Prší.

přímo: Иди́те пря́мо/напрями́к.Jděte přímo.

rád: Иди́ лу́чше домо́й.Jdi raději domů.

rande: идти́ на свида́ние с кемjít na rande s kým

rovně: Иди́те всё вре́мя пря́мо.Jděte pořád rovně.

seknout: Мне э́то идёт?Sekne mi to?

slušet: Тебе́ о́чень идёт.Moc ti to sluší.

sněžit: Идёт снег.Sněží.

sníh: Идёт снег.Padá sníh.