Hlavní obsah

но́мер

Podstatné jméno, rod mužský-а; -а́, -о́в

  1. číslo lístku, auta ap.доба́вочный но́мер(telefonní) klapkaидентификацио́нный но́мер налогоплате́льщикаdaňové identifikační číslo, DIČ идентификацио́нный но́мер организа́цииidentifikační číslo organizace, IČOно́мер телефо́наtelefonní číslo
  2. číslo dům ap., výtisk časopisu ap.Вот идёт мой но́мер.Už mi jede tramvaj.
  3. velikost, číslo kalhot, obuvi ap.
  4. pokoj v hotelu ap.двухме́стный но́мерdvoulůžkový pokoj
  5. číslo (programu), vystoupení, výstup

Vyskytuje se v

вы́кинуть: вы́кинуть но́мерvyvést pěkný kousek

набра́ть: набра́ть но́мерvytočit (telefonní) číslo

нало́говый: идентификацио́нный нало́говый но́мерdaňové identifikační číslo

регистрацио́нный: регистрацио́нный но́мерregistrační číslo

гости́ница: заказа́ть но́мер в гости́ницеobjednat si pokoj v hotelu

двухме́стный: двухме́стный но́мерdvoulůžkový pokoj v hotelu

люкс: но́мер люксluxusní apartmá

одноме́стный: одноме́стный но́мерjednolůžkový pokoj

ошиби́ться: Вы оши́блись но́мером.Spletl(i) jste si číslo.

сери́йный: сери́йный но́мерsériové číslo

оди́ннадцатый: на оди́ннадцатом но́мере е́хатьjet pěškobusem jít pěšky

шестна́дцать: Твой но́мер шестна́дцать.iron. Nejsi v pořadí., Klídek, tvůj čas přijde.

číslo: но́мер телефо́наtelefonní číslo

hřeb: коро́нный но́мерzlatý hřeb večera ap.

identifikační: идентификацио́нный но́мер налогоплате́льщика, ИННdaňové identifikační číslo DIČ

jednací: исходя́щий но́мерčíslo jednací

omyl: Извини́те, я оши́бся но́мером.Promiňte, to je omyl. při telefonování

rodný: идентификацио́нный но́мерrodné číslo

startovní: ста́ртовый но́мерsport. startovní číslo

volný: свобо́дный но́мерvolný pokoj

domovní: но́мер до́маdomovní číslo

evidenční: учётный но́мерevidenční číslo

hotel: заказа́ть но́мер в гости́ницеobjednat si pokoj v hotelu

hotelový: (гости́ничный) но́мерhotelový pokoj

inventární: инвента́рный но́мерinventární číslo

jednolůžkový: одноме́стный но́мер, но́мер на одного́jednolůžkový pokoj

katalogový: катало́жный но́мерkatalogové číslo

klientský: клие́нтский це́нтр/но́мерklientské centrum/číslo

napsat: Запиши́ но́мер моего́ телефо́на.Napiš si moje číslo. telefonu

objednací: но́мер зака́заobjednací číslo

pokoj: двухме́стный но́мер, но́мер на двои́хdvoulůžkový pokoj v hotelu

pořadový: поря́дковый но́мерpořadové číslo

poznamenat: записа́ть но́мер телефо́наpoznamenat si číslo telefonu

přepsat: испра́вить но́мер телефо́наpřepsat telefonní číslo

rezervovat: заброни́ровать но́мер в гости́ницеrezervovat pokoj v hotelu

telefonní: но́мер телефо́наtelefonní číslo

volaný: Ва́ми на́бранный но́мер телефо́на не существу́ет.Volané číslo neexistuje.

výstup: со́льный но́мерsólový výstup

vytočit: набра́ть непра́вильный но́мерvytočit špatné telefonní číslo

provádět: выки́дывать номера́, проде́лывать шту́киprovádět (pěkné) kousky

но́мер: доба́вочный но́мер(telefonní) klapka