Hlavní obsah

vystoupení

Podstatné jméno, rod střední

  • выступле́ниеveřejné vystoupeníпубли́чное выступле́ниеnahrávka živého vystoupeníза́пись по трансля́ции

Vyskytuje se v

vrcholový: sport. vystoupit do vrcholového táboraподня́ться в штурмово́й ла́герь

vystoupit: vystoupit z vlakuсойти́ с по́езда

vystoupit: vystoupit z politické stranyвы́йти из полити́ческой па́ртии

vystoupit: vystoupit na vrchol horyподня́ться на верши́ну горы́

vystoupit: vystoupit s projevemвы́ступить с докла́дом

vystoupit: vystoupit v roli Hamletaиспо́лнить роль Га́млета

vystoupit: vystoupit s požadavkemвы́ступить с тре́бованием

zastávka: Vystoupíme na další zastávce.Вы́йдем на сле́дующей остано́вке.

obrana: vystoupit na čí obranu koho/čehoвы́ступить в защи́ту кого