Hlavní obsah

vystoupení

Podstatné jméno, rod střední

  • выступле́ниеveřejné vystoupeníпубли́чное выступле́ниеnahrávka živého vystoupeníза́пись по трансля́ции

Vyskytuje se v

vrcholový: sport. vystoupit do vrcholového táboraподня́ться в штурмово́й ла́герь

vystoupit: vystoupit z vlakuсойти́ с по́езда

zastávka: Vystoupíme na další zastávce.Вы́йдем на сле́дующей остано́вке.

obrana: vystoupit na čí obranu koho/čehoвы́ступить в защи́ту кого

vystoupení: veřejné vystoupeníпубли́чное выступле́ние