Hlavní obsah

vystoupit

Dokonavé sloveso

  1. (vyjít ven) вы́йти из чего(z tramvaje ap.) сойти́ с чего, вы́садиться из чегоvystoupit z vlakuсойти́ с по́езда
  2. (vzdát se členství) вы́йти, уйти́, поки́нутьvystoupit z politické stranyвы́йти из полити́ческой па́ртии
  3. (vyjít nahoru) подня́ться, взобра́тьсяvystoupit na vrchol horyподня́ться на верши́ну горы́
  4. (stoupnout) подня́ться, повы́ситься, увели́читься
  5. (účinkovat) вы́ступить, испо́лнить публи́чноvystoupit s projevemвы́ступить с докла́домvystoupit v roli Hamletaиспо́лнить роль Га́млета
  6. (v diskusi ap.) вы́ступить, вы́сказаться, вы́разить мне́ниеvystoupit s požadavkemвы́ступить с тре́бованием

Vyskytuje se v

vrcholový: sport. vystoupit do vrcholového táboraподня́ться в штурмово́й ла́герь

zastávka: Vystoupíme na další zastávce.Вы́йдем на сле́дующей остано́вке.

obrana: vystoupit na čí obranu koho/čehoвы́ступить в защи́ту кого

вы́ступить: Он вы́ступил в ро́ли посре́дника.Vystoupil v roli zprostředkovatele.

строй: вы́йти из стро́яvystoupit z řady