Hlavní obsah

odejít

Vyskytuje se v

exil: odejít do exiluуйти́ в эмигра́цию

hranice: odejít za hraniceуйти́ за грани́цу

ilegalita: odejít do ilegalityуйти́ в подпо́лье

kvapně: kvapně se rozloučit a odejítпоспе́шно попроща́ться и уйти́

penze: odejít do penzeвы́йти на пе́нсию

reverz: odejít na reversуйти́ под распи́ску

výslužba: odejít do výslužbyуйти́ в отста́вку

zbýt: Nezbude než odejít.Придётся уйти́.

loviště: odejít do věčných lovišťотпра́виться к пра́отцам

věčný: odejít do věčných lovišťотпра́виться к пра́отцам

ве́чность: odejít do nenávratna, upadnout v zapomnění, zmizet nadobroка́нуть в ве́чность

ка́нуть: odejít na věčnostка́нуть в ве́чность

декре́т: odejít na mateřskouуйти́ в декре́т

и́ли: Buď odejde on, nebo já.И́ли он уйдёт, и́ли я.

пе́нсия: odejít do penzeуйти́/вы́йти на пе́нсию

с: odejít z práceуйти́ с рабо́ты

уйти́: odejít do důchoduуйти́ на пе́нсию

odejít: odejít od stoluудали́ться от стола́