Hlavní obsah

odejít

Vyskytuje se v

exil: odejít do exiluуйти́ в эмигра́цию

hranice: odejít za hraniceуйти́ за грани́цу

ilegalita: odejít do ilegalityуйти́ в подпо́лье

kvapně: kvapně se rozloučit a odejítпоспе́шно попроща́ться и уйти́

penze: odejít do penzeвы́йти на пе́нсию

reverz: odejít na reversуйти́ под распи́ску

výslužba: odejít do výslužbyуйти́ в отста́вку

zbýt: Nezbude než odejít.Придётся уйти́.

loviště: odejít do věčných lovišťотпра́виться к пра́отцам

věčný: odejít do věčných lovišťотпра́виться к пра́отцам

ве́чность: ка́нуть в ве́чностьodejít do nenávratna, upadnout v zapomnění, zmizet nadobro

ка́нуть: ка́нуть в ве́чностьodejít na věčnost

декре́т: уйти́ в декре́тodejít na mateřskou

и́ли: И́ли он уйдёт, и́ли я.Buď odejde on, nebo já.

пе́нсия: уйти́/вы́йти на пе́нсиюodejít do penze

с: уйти́ с рабо́тыodejít z práce

уйти́: уйти́ на пе́нсиюodejít do důchodu