Hlavní obsah

přijít

Dokonavé sloveso

  1. (dostavit se někam) прийти́, яви́ться, прие́хатьpřijít pozdě do školyопозда́ть в шко́луpřijít včasприйти́ во́время, подоспе́тьpřijít zpětверну́тьсяpřijít na kontrolu revize na pracoviště ap.прийти́ с прове́ркойpřijít ke komu na návštěvuприйти́ к кому в го́стиpřijít do styku s kým/čímвстре́титься с кем/чем
  2. (být doručen ap.) прийти́, прибы́ть, поступи́тьPřišel mu dopis.Ему́ пришло́ письмо́.Pomoc přišla včas.По́мощь прибы́ла во́время.
  3. (objevit něco) na co найти́ что, напа́сть на что, откры́ть чтоNemohu na to přijít.Я не могу́ докопа́ться до су́ти.
  4. (do kolektivu ap.) прийти́, прибы́ть, яви́ться
  5. (vrátit se) прийти́, возврати́ться, верну́ться
  6. (nabýt, získat) получи́тьpřijít k úrazuполучи́ть тра́вмуpřijít k rozumuвзя́ться за ум, образуми́ться
  7. (pozbýt) o koho/co потеря́ть кого/что, лиши́ться кого/чегоpřijít o zrakпотеря́ть зре́ниеpřijít o život/rozum/penízeлиши́ться жи́зни/ра́зума/де́нег
  8. (octnout se někde) попа́сть
  9. (do nějaké situace) прийти́přijít na mizinuвпасть в нищету́přijít do jiného stavuзабере́менетьpřijít vhod komu hodit seпригоди́ться кому
  10. (obrátit se) прийти́, яви́ться к кому с чем, обрати́ться на кого

Vyskytuje se v

nazmar: přijít nazmarпропа́сть да́ром, пойти́ насма́рку

pozdě: přijít pozděопозда́ть, запозда́ть

vhod: přijít vhod komuподойти́, оказа́ться к ста́ти, пригоди́ться кому

vniveč: přijít vniveč být zmařenпропа́сть, уничто́житься

hlavně: Hlavně, že jsi přišel.Гла́вное, что ты здесь.

chvíle: Přijdu za chvíli.Верну́сь че́рез мину́ту.

jak to: Nepřijde. Jak to nepřijde?Он не придёт. Как так не придёт?

místo: Místo v sedm přišel až v osm.Вме́сто семи́ пришёл то́лько в во́семь.

móda: přijít do módyвойти́ в мо́ду, стать мо́дным

návštěva: přijít na návštěvuприйти́ в го́сти

pěkně: Přišlo nás to pěkně draho.Э́то нам влете́ло в копе́ечку.

podat si: Pěkně si ho podám, až přijde.Я вот его́ проберу́, когда́ придёт.

pozvání: přijít bez pozváníприйти́ без приглаше́ния

pravý: přijít v pravý okamžikприйти́ как раз во́время

prosit: Snažně tě prosím, přijď dříve.Умоля́ю тебя́, приходи́ скоре́й.

radost: S radostí přijdu.Я с ра́достью приду́.

úraz: přijít k úrazuполучи́ть уве́чье

za: Přijdu za hodinu.Приду́ че́рез час.

zrak: přijít o zrakлиши́ться зре́ния

buben: přen. přijít na buben zkrachovatпойти́ с молотка́

dřív: Kdo dřív přijde, ten dřív mele.Чей черёд, тот и берёт.

hotové: přijít k hotovémuприйти́ на гото́вое

k, ke, ku: přijít k úrazuполучи́ть уве́чье

kloub: přijít věci na kloubдобра́ться до су́ти де́ла, разобра́ться в чём

křížek: přijít s křížkem po funuseприйти́ к ша́почному разбо́ру

mlýn: přijít se svou troškou do mlýnaвнести́ свою́ ле́пту

my: Po nás (ať přijde) potopa.По́сле нас хоть пото́п!

se, si: přijít k sobě nabýt vědomíприйти́ в созна́ние

úder: Přišel úderem druhé.Пришёл ро́вно в два часа́.

věneček: přijít o věnečekпотеря́ть неви́нность

vidět: Přijde co nevidět. brzyОн вот-вот придёт.

zkrátka: přijít zkrátkaоста́ться с но́сом

проби́ть: Přišel jeho čas., Přišla jeho hodina.Его́ час проби́л.

руба́шка: přijít na mizinu, přijít o všechnoоста́ться в одно́й руба́шке

рука́: přijít v nepravou chvíliпод горя́чую ру́ку попа́сть

вдруг: Všichni přišli najednou.Пришли́ все вдруг.

ве́чер: Přišel domů k večeru.Пришёл домо́й под ве́чер.

ве́чером: Přijdu až večer.Приду́ то́лько ве́чером.

войти́: přijít do módyвойти́ в мо́ду

где́-то: Přijdu asi kolem osmé.Приду́ где́-то о́коло восьми́.

есте́ственно: Jasně že přijdu!Я есте́ственно приду́!

зре́ние: přijít o zrakлиши́ться зре́ния

когда́: Kdy přijde?Когда́ он придёт?

опозда́ть: opozdit se o půl hodiny, přijít s půlhodinovým zpožděnímопозда́ть на полчаса́

поздне́е: Přišel později než ty.Пришёл поздне́е чем ты.

рассу́док: přijít o rozumлиши́ться рассу́дка

реши́ться: přijít o životреши́ться жи́зни

сейча́с: Přijdu hned.Сейча́с приду́.

смотре́ть: Koukej přijít včas!Смотри́, не опозда́й!

яви́ться: přijít osobněяви́ться ли́чно

вёдро: Po každé zimě přijde léto.По́сле нена́стья вёдро.

кре́сло: přijít o svou židliлиши́ться своего́ кре́сла

пи́ковый: přijít zkrátka, ostrouhat, vyjít naprázdnoоста́ться при пи́ковом интере́се

ста́ться: Možná přijde později.Мо́жет ста́ться, что он опозда́ет.

тёща: Nepřišel jsi se sem flákat.Не к тёще на блины́ пришёл.

шестна́дцать: iron. Nejsi v pořadí., Klídek, tvůj čas přijde.Твой но́мер шестна́дцать.

přijít: přijít k úrazuполучи́ть тра́вму