Hlavní obsah

dojít

Dokonavé sloveso

  1. (chůzí se dostat) дойти́, прийти́, подойти́
  2. (jít pro něco) сходи́ть, сбе́гать, пойти́ за чем
  3. (za vedoucím ap.) дойти́, подойти́ к кому/чему, сходи́ть
  4. (být dopraven) дойти́, прибы́ть, прийти́
  5. (dospět) дойти́, прийти́, доста́ться к чемуdojít k závěruприйти́ к заключе́нию
  6. (být spotřebován) ко́нчиться, израсхо́доваться, прийти́ к концу́Došel nám benzín.У нас бензи́н зако́нчился.Došla mi trpělivost.Моё терпе́ние зако́нчилось.
  7. (dozrát ap.) дозре́ть, созре́ть(vařené) довари́ться
  8. (nastat, stát se) наступи́ть, случи́ться, произойти́
  9. (přijít na řadu) прибли́зиться, наступи́ть, останови́ться
  10. hovor.(pochopit) поня́ть, осозна́ть, догада́ться

Vyskytuje se v

benzin: Došel nám benzin.У нас бензи́н ко́нчился.

zásoba: Zásoby došly.Запа́сы вы́шли.

závěr: dojít k závěruсде́лать вы́вод, прийти́ к заключе́нию

zkrat: Došlo ke zkratu.Произошло́ коро́ткое замыка́ние.

едва́: Едва́ дошёл.Stěží došel.

ко́нчиться: Запа́сы ко́нчились.Zásoby došly.

оправда́ться: Мои́ слова́ оправда́лись.Došlo na má slova.