Hlavní obsah

dostat se

Dokonavé sloveso

  1. (pohybem dospět) дойти́, добра́ться, попа́стьJak se dostanu na nádraží?Как мне добра́ться до вокза́ла?Jak jsem se sem dostal?Как я сюда́ попа́л?
  2. (získat pozici ap.) оказа́ться, попа́сть, прони́кнутьdostat se na první místoоказа́ться на пе́рвом ме́стеdostat se k mociприйти́ к вла́сти
  3. (do nesnází) попа́сть, очну́тьсяdostat se do nesnázíпопа́сть в тру́дное положе́ниеdostat se do jiného stavuзабере́менеть
  4. (z nepříjemné situace) вы́браться
  5. (s úsilím proniknout) доста́ться, добра́ться, прони́кнутьdostat se dovnitř násilímпрони́кнуть во внутрь наси́льно
  6. přen.(vžít se) добра́ться, прони́кнуть, доста́ться
  7. (octnout se někde) попа́сть, очути́ться
  8. (k něj. činnosti) добра́ться

Vyskytuje se v

brynda: dostat se do (pěkné) bryndyпопа́сть в переплёт, сесть в лу́жу

finále: dostat se do fináleвы́йти в фина́л

chládek: dostat se do chládkuпопа́сть в куту́зку

jádro: dostat se k jádru čehoдобра́ться до су́ти чего, войти́ в суть чего

konflikt: dostat se do konfliktu s kýmвступи́ть в конфли́кт с кем

malér: dostat se do maléruпопа́сть в беду́

obklíčení: dostat se z obklíčeníвы́рваться из (кольца́) окруже́ния

prekérní: dostat se do prekérní situaceпопа́сть в тру́дное положе́ние, оказа́ться в непро́чном положе́нии

ráže: dostat se do rážeвойти́ в раж

scestí: dostat se na scestíсби́ться с и́стинного пути́

svízelný: dostat se do svízelné situaceпопа́сть в затрудни́тельное положе́ние

špatný: dostat se do špatné společnostiпопа́сть в дурно́е о́бщество

tempo: dostat se do tempaвойти́ в темп

čepec: dostat se pod čepecвы́йти за́муж

desítka: dostat se do první desítky mezi nejlepšíпопа́сть в пе́рвую деся́тку

do: dostat se do varuразгорячи́ться

kaše: dostat se do pěkné kašeпопа́сть в переплёт

mříž: dostat se za mřížeпопа́сть за решётку

okap: dostat se z deště pod okapпопа́сть из огня́ да в по́лымя

peklo: dostat se do peklaпопа́сть в ад

situace: dostat se do hloupé situaceоказа́ться в глу́пом положе́нии

slepý: dostat se do slepé uličkyпопа́сть в тупи́к

šlamastyka: dostat se do pěkné šlamastykyпопа́сть в переде́лку, сесть в лу́жу

ulička: přen. dostat se do slepé uličkyпопа́сть/зайти́ в тупи́к

var: dostat se do varu rozzlobit seприйти́ в я́рость

вли́пнуть: dostat se do bryndyвли́пнуть в исто́рию

спи́сок: dostat se do užšího výběru kandidátů ap.попа́сть в оконча́тельный спи́сок кандида́тов

фо́кус: stát se středem pozornosti, dostat se do centra zájmuпопа́сть в фо́кус внима́ния

вне: dostat se mimo pořadí, projít bez frontyпройти́ вне о́череди

во́ля: dostat se na svoboduвы́йти на во́лю

вытрезви́тель: dostat se na záchytkuпопа́сть в вытрезви́тель

добра́ться: dostat se k jádru věci добра́ться до су́ти де́ла

из-под: dostat se z jeho vlivuвы́йти из-под его́ влия́ния

передря́га: dostat se do nepříjemnostíпопа́сть в передря́гу

под: dostat se k soudu, ocitnout se před soudemпопа́сть под суд

подверну́ться: dostat se do rukouподверну́ться по́д руку

посте́ль: dostat se kam přes postelпопа́сть куда че́рез посте́ль

поступи́ть: dostat se do prodejeпоступи́ть в прода́жу

тупи́к: dostat se do slepé uličkyзайти́ в тупи́к

сменя́ть: (dostat se) z bláta do loužeсменя́ть куку́шку на я́стреба

dostat se: dostat se na první místoоказа́ться на пе́рвом ме́сте