Hlavní obsah

získat

Vyskytuje se v

občanství: získat státní občanstvíполучи́ть гражда́нство

přehled: získat přehled o čemполучи́ть представле́ние о чём

bronz: sport. získat bronzзавоева́ть бро́нзу

dědictví: získat jako dědictvíполучи́ть по насле́дству

přízeň: Získal si její přízeň.Он приобрёл её расположе́ние.

sebedůvěra: získat sebedůvěruобрести́ уве́ренность в себе́

srdce: získat čí srdceпокори́ть чьё се́рдце

vzdělání: získat vzděláníполучи́ть образова́ние

zkušenost: získat zkušenostiприобрести́ о́пыт

zručnost: získat zručnost v čemприобрести́ на́вык к чему

куш: сорва́ть кушzískat hromadu peněz

авторите́т: приобрести́/урони́ть авторите́тzískat/ztratit autoritu

извле́чь: извле́чь по́льзуzískat užitek

образова́ние: получи́ть образова́ниеzískat vzdělání

обрести́: обрести́ друзе́йzískat přátele

получи́ть: получи́ть зва́ние (профе́ссора)získat titul (profesora)

спина́: распрями́ть спи́нуnarovnat záda, zvednout hlavu, získat sebevědomí